Biodiversiteit

Biodiversiteit

Als onderdeel van ons duurzaam inkoopbeleid, zetten wij ons in voor het behoud van biodiversiteit. Het behoud van natuurlijke ecosystemen is van enorm belang: voor het klimaat, diersoorten en zelfs voor de productie van voedsel. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bossen die wereldwijd 31 procent van het landoppervlak omvatten. Deze bossen zijn belangrijk voor het leven op aarde, inclusief 80 procent van alle landdieren en planten. En omdat bomen kooldioxide opslaan, spelen ze ook een doorslaggevende rol bij het tegengaan van klimaatverandering. Echter, bossen en andere waardevolle natuurlijke ecosystemen worden in een alarmerend tempo vernietigd.

Landbouw is een van de belangrijkste oorzaken van wereldwijde ontbossing en het daarmee gepaard gaande verlies van natuurlijke ecosystemen. Om uiteindelijk toe te werken naar ketens waar geen ontbossing plaatsvindt starten we met het exact in kaart brengen van de herkomst van de meest kritische grondstoffen op het thema biodiversiteit. Dit geldt voor soja, palmolie, cacao, rundvlees en cellulose. Naast doelstellingen voor deze individuele toeleveringsketens zullen we ook verandering stimuleren via projecten om ontbossing tegen te gaan en aangetaste bossen te herstellen.

Tegelijkertijd speelt ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een rol in het verlies van biodiversiteit. Om deze reden zijn wij in 2017 samen met onze leveranciers van groente- en fruit van Nederlandse bodem al gestart met verduurzamen. We vertellen hier meer over bij de verduurzaming van ons groente en fruit.