Klimaat

Klimaatverandering is wereldwijd één van de grootste bedreigingen van onze tijd. Dit vraagt om actie en daarom werken wij aan het verminderen van onze klimaatimpact. In 2020 hebben we een belangrijke stap gezet en ons gecommitteerd aan het ‘Science Based Targets initiative’.

Door deelname aan dit initiatief gaan we wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen zetten om onze CO2-uitstoot in lijn te brengen met de afspraken uit het Parijsakkoord van 2015. Het gaat hier om de uitstoot van onze eigen organisatie én in onze keten.

Keten

Als eerste stap hebben we de CO2-footprint van onze organisatie en ons assortiment in kaart gebracht. Deze footprint laat zien dat het merendeel van onze CO2-uitstoot plaatsvindt in de productieketens van ons assortiment. Daarom werken we samen met onze vaste leveranciers om de impact van ons assortiment op het klimaat te verminderen.

Eigen organisatie

Ook kijken we naar verminderen van de uitstoot binnen onze eigen organisatie. We maken daarom nieuwe filialen en distributiecentra steeds duurzamer en optimaliseren bestaande locaties zo veel mogelijk. Verder zetten we in op duurzaam transport en gaan we zuinig om met dagelijks reststromen zoals PET, organisch-, papier-, hout- en schrootafval. We hergebruiken 90% van onze reststromen. 

Lees meer hierover op: https://corporate.lidl.nl/duurzaamheid/duurzamebedrijfsvoering