Human Rights Impact Assessments

Human Rights Impact Assessments

Als onderdeel van onze due diligence-aanpak met betrekking tot mensenrechten in onze productieketens hebben we ons verplicht om drie Human Rights Impact Assessments (afgekort HRIA’s) per jaar uit te voeren en te publiceren binnen de hele Lidl-groep. Deze HRIA worden gedaan in overeenstemming met internationaal erkende methodologieën.

Identificeren van relevante productieketen

Als foodretailer willen we bepaalde hoge risico ketens verder onderzoeken middels diepgaande risico assessments, zo geheten Human Rights Impact Assessments. Om de meest relevante productieketens te identificeren en te prioriteren, voeren we eerst uitgebreide materialiteits- en risicobeoordelingen uit. Gedurende dit proces hebben we besloten om onze eerste HRIA’s uit te voeren in de Keniaanse toeleveringsketen voor thee, de Spaanse toeleveringsketen voor bessen en de Zuid-Amerikaanse toeleveringsketen voor bananen. Dit zijn toeleveringsketens met verhoogde risico’s op het gebied van mensenrechten en tegelijkertijd zien we de mogelijkheid om deze toeleveringsketens te beïnvloeden via een groter inkoopvolume. 

Human Rights Impact Assessments (HRIA’s) Methodologie

Onze HRIA’s zijn gebaseerd op een systematisch proces om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op mensenrechtenkwesties te identificeren, te prioriteren en aan te pakken. Dit omvat een directe betrokkenheid van belanghebbenden en rechthebbenden. Een belangrijk aspect van onze aanpak is een tijdgebonden actieplan om ervoor te zorgen dat de negatieve effecten op mensenrechten die tijdens het proces zijn vastgesteld, effectief worden geminimaliseerd. Bij het maken van de HRIA zijn stakeholders en rechthebbenden altijd direct betrokken. Dit houdt onder andere in dat rekening wordt gehouden met de verschillende perspectieven van de mensen die indirect kunnen worden beïnvloed door de zakelijke activiteiten van Lidl, evenals het inwinnen van de mening van vakbonden, maatschappelijke organisaties, multi-stakeholderinitiatieven (MSI) en NGOs, ook om een directe toegang tot rechthebbenden in staat te stellen. We zullen deze partnerschappen blijven ontwikkelen ter ondersteuning van de actieplannen en voortdurende monitoring. Tegelijkertijd erkennen we dat een HRIA deel uitmaakt van een doorlopend due diligence-proces en niet van een eenmalige beoordeling.

Doelen

Via de HRIA’s proberen we een beter inzicht te krijgen in de indirecte en directe effecten van onze bedrijfsactiviteiten binnen een geselecteerde risicovolle toeleveringsketen. Dit zou moeten leiden tot een beter begrip van onze potentiële mogelijkheid tot beïnvloeding, onze rol en onze verantwoordelijkheid bij het minimaliseren van de waargenomen impact. Via HRIA's krijgen we ook informatie over de systematische problematiek waarmee met name mensen in kwetsbare situaties worden geconfronteerd, bijvoorbeeld met betrekking tot genderdiscriminatie, landrechten of vrijheid van vereniging. Tegelijkertijd bouwen we, dankzij de betrokkenheid van belanghebbenden, ter plaatse partnerschappen op om rechtstreeks toegang te hebben tot rechthebbenden en de schendingen uit de eerste hand te begrijpen. Zo leggen we een basis voor de implementatie van maatregelen om de geïdentificeerde risico's aan te pakken. Als een van de eerste internationale retailers wereldwijd heeft Lidl al drie HRIA's en actieplannen uitgevoerd en gepubliceerd. Dit omvat een HRIA uit de theeleveringsketen uit Kenia, een HRIA uit de toeleveringsketen voor bessen uit de Spaanse provincie Huelva en een HRIA van de bananentoeleveringsketen uit Colombia. Voor mei 2023 zullen wij nog twee HRIA's publiceren over de toeleveringsketen van wijn uit Zuid-Afrika en garnalen uit India.

Ook is er door onze branchevereniging CBL en de vakbond FNV een HRIA uitgevoerd over o.a. onze Italiaanse tomatenketen. Deze impact assessment is hier te vinden. Begin 2023 hebben wij ons actieplan naar aanleiding van deze HRIA gepubliceerd.