Vrouwen in productieketens

Binnen de retail- en levensmiddelensector liggen de grootste uitdagingen op het gebied van mensenrechten en milieu in de wereldwijde productieketens. We zijn ons er van bewust dat vrouwen in hoge risico productieketens extra risico lopen om slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen. Dit komt mede doordat zij een relatief beperktere toegang hebben tot onderwijs, landrechten, een groter deel onbetaald werk verrichten of te maken hebben met genderspecifieke vormen van discriminatie. We zijn ons er tevens van bewust dat oorzaken van gender ongelijkheid veelal samengaan met andere vormen van discriminatie, o.a. op basis van etniciteit, migratie, seksuele oriëntatie en sociale status en dat dit ook invloed heeft op de mate van kwetsbaarheid waar vrouwen mee te maken hebben.

We zullen onze dialoog met externe stakeholders voortzetten en zoeken daarbij de expertise van, bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, vakbonden en andere deskundigen, en zullen daarbij de vertegenwoordiging van vrouwen en hun rechten in deze gesprekken promoten, wanneer dat mogelijk is. Samen met deze verschillende experts kunnen we in kaart brengen waar de grootste uitdagingen zijn om mensenrechten schendingen, inclusief vrouwen rechten en de vrijheid van vereniging, te voorkomen en kunnen we maatregelen ontwikkelen om deze obstakels te verminderen.

Om onze aanpak om de positie van vrouwen te versterken, hebben wij een gender beleid gepubliceerd met betrekking tot onze eigen organisatie en onze productieketens. Begin 2023 hebben wij ook een gender specifiek actieplan gepubliceerd, inclusief tijdgebonden doelstellingen.

In 2020 heeft Lidl samen met verschillende andere Duitse retailers een publieke toezegging ondertekend voor het bevorderen van een leefbaar loon en/of inkomen in de wereldwijde productieketens. We werken samen met een deskundige partner om de uitdaging van het bereiken van een leefbaar loon en/of inkomen in onze productieketens volledig te begrijpen. Op basis van dit verdiepende inzicht zullen we onze al bestaande ambitieuze en op risicoanalyse gebaseerde aanpak met betrekking tot leefbaar loon en/of inkomen verder uitbreiden. Onze huidige aanpak bestaat onder andere uit onze Way To Go productlijn, ons werk met ACT op leefbaar loon in de productieketens van textiel en ons huidige werk in de productieketens van sinaasappelen en bananen. Bij het ontwikkelen van onze aanpak zullen we ervoor zorgen dat de specifieke situatie van vrouwelijke arbeiders en boeren zorgvuldig wordt overwogen.

Als laatste zullen we ook onze invloed (individueel of samen met andere partijen) aanwenden om de systematische oorzaken van gender ongelijkheid in voedselproductieketens te verminderen. We zullen rapporteren over onze acties en uitkomsten. Daarbij richten we ons o.a. op nationale wet -en regelgeving voor het uitbannen van gender specifieke ongelijkheid, het bevorderen van passende en voldoende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, het bevorderen van zwangerschapsbescherming/gezinsverlof, het beschermen van vrouwenrechten in hoge risico productieketens, en het erkennen van verborgen en/of onbetaald werk door vrouwen.

Daarnaast blijft Lidl Nederland de 'UN Women's Empowerment Principles' (UN WEP) ondersteunen. Door ons in 2019 aan te sluiten bij het UN Women Empowerment Principles-initiatief, blijven wij onze toewijding uitdragen om zowel vrouwen als de LGBTQ+ gemeenschap te versterken. We nodigen onze zakelijke partners door middel van persoonlijke brieven uit om ons voorbeeld te volgen en eerlijkheid en gendergelijkheid te ondersteunen door aanhangers te worden van het UN WEP-initiatief. We zijn verheugd dat onze zakelijke partners Arla (gesigneerd in 2010), Nestlé en Unilever ook tot de ondertekenaars behoren. We hebben de doelstelling om het aantal zakenpartners die de WEP ondertekenen continu te blijven verhogen.