Vrouwen in productieketens

Binnen de retail- en levensmiddelensector liggen de grootste uitdagingen op het gebied van mensenrechten en milieu in de wereldwijde productieketens. We zijn ons er van bewust dat vrouwen in hoge risico productieketens extra risico lopen om slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen. Dit komt mede doordat zij een relatief beperktere toegang hebben tot onderwijs, landrechten, een groter deel onbetaald werk verrichten of te maken hebben met genderspecifieke vormen van discriminatie. We zijn ons er tevens van bewust dat oorzaken van gender ongelijkheid veelal samengaan met andere vormen van discriminatie, o.a. op basis van etniciteit, migratie, seksuele oriëntatie en sociale status en dat dit ook invloed heeft op de mate van kwetsbaarheid waar vrouwen mee te maken hebben.

We zullen onze dialoog met externe stakeholders voortzetten en zoeken daarbij de expertise van, bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, vakbonden en andere deskundigen, en zullen daarbij de vertegenwoordiging van vrouwen en hun rechten in deze gesprekken promoten, wanneer dat mogelijk is. Samen met deze verschillende experts kunnen we in kaart brengen waar de grootste uitdagingen zijn om mensenrechten schendingen, inclusief vrouwen rechten en de vrijheid van vereniging, te voorkomen en kunnen we maatregelen ontwikkelen om deze obstakels te verminderen.
 

Om onze aanpak om de positie van vrouwen te versterken, zullen we voor eind 2021 een gender beleid publiceren met betrekking tot onze eigen organisatie en onze productieketens. In dit beleid zullen we ons o.a. richten op;

 1. Het bewerkstelligen van gender gelijkheid in onze organisatie met betrekking tot het proces van recruitment, training en promotie.
 2. Het regelmatig publiceren van gender specifieke data met betrekking tot onze eigen organisatie en in toenemende mate zullen we gender specifieke data voor onze productieketens verzamelen en ook regelmatig publiceren.
 3. Het samen met onze leveranciers toewerken naar het toegankelijk maken van voorzieningen op het gebied van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die gender gevoelig zijn.
 4. Het betrekken van vrouwenrechtenorganisaties en lokale arbeidersorganisaties of vakbonden bij ons gender beleid.

Daarnaast zullen we voor eind 2022 een gender specifiek actieplan, inclusief tijdgebonden doelstellingen, publiceren. Dit actieplan zal de volgende stappen bevatten:

 1. We zullen vanaf 2023 gender specifieke data publiceren voor geselecteerde productieketens.
 2. We zullen voor het einde van 2023 een actieplan publiceren om het verschil in inkomen of loon tussen mannen en vrouwen in 3 (gedeeltelijke) productieketens te verminderen. Daarnaast zullen voor het einde van 2026 stappen ondernemen om significante vooruitgang te blijven bewerkstelligen en hier ook over te rapporteren.
 3. We zullen voor het einde van 2023 een plan publiceren, in lijn met ILO conventie 190, waarin we omschrijven hoe we gender gerelateerd geweld adresseren.
 4. We zullen samen met onze leveranciers werken om de obstakels voor vrouwen om zich te verenigen in de productieketens te verminderen. Dit zullen we doen voor 3 hoge risico productieketens voor het einde van 2023.
 5. We zullen in 2022 minimaal 25% van onze leveranciers in hoge risico productieketens op mensenrechten ondersteunen met de informatie en middelen die nodig zijn om gender gelijkheid te bevorderen. Dit doen we via het Lidl Duurzaam Inkoopbeleid.
 6. We zullen onze leveranciers begeleiding bieden en ondersteunen met betrekking tot passende en voldoende voorzieningen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en beleid voor zwangerschapsbescherming/gezinsverlof dat gender sensitief is. Dit doen we via het Lidl Duurzaam Inkoopbeleid.

Ook zullen we onze bestaande mensenrechten due diligence aanpak vóór eind 2022 verder uitbreiden met gender specifieke analyses. Dit zullen we doen door middel van:

 1. Het publiceren van saliency mapping gericht op 3 hoge voedsel risicoketens waar vrouwelijke arbeiders / boeren het meest voorkomen.
 2. Op basis van deze saliency mapping, publiceren we minstens 1 Human Rights Impact Assessment (HRIA) gericht op de impact van activiteiten in de productieketens op vrouwen (betaald en onbetaald) voor een van de hoge risico productieketens. Vervolgens zullen we jaarlijks minimaal 1 HRIA uitvoeren met een focus specifiek op vrouwen.
 3. Voor deze HRIA met een focus op vrouwen zullen we tijdsgebonden actieplannen publiceren waarin we beschrijven hoe we de positie en omstandigheden van vrouwen verbeteren op basis van de bevindingen uit de HRIA’s.
 4. We zullen daarbij vrouwenrechtenorganisaties en lokale arbeidersorganisaties of vakbonden betrekken bij onze onderzoeken.

Daarnaast zullen we voor einde 2023 in 5 hoge risico productieketens de toegang tot gender sensitieve klachtenmechanismes bevorderen. Voor deze klachtenmechanisme zullen we;

 1. Als onderdeel van ons due diligence beleid, streven we ernaar om de veiligheid van vrouwen en hun toegang tot klachten- en herstelmechanismes te bevorderen.
 2. Meer informatie publiceren over de functionaliteit (o.a. gericht op de betrokkenheid van lokale Women’s Rights Organisations).
 3. Uitleg geven hoe de klachtenmechanisme invulling geven aan de criteria van de UNGP.

In 2020 heeft Lidl samen met verschillende andere Duitse retailers een publieke toezegging ondertekend voor het bevorderen van een leefbaar loon en/of inkomen in de wereldwijde productieketens. We werken samen met een deskundige partner om de uitdaging van het bereiken van een leefbaar loon en/of inkomen in onze productieketens volledig te begrijpen. Op basis van dit verdiepende inzicht zullen we onze al bestaande ambitieuze en op risicoanalyse gebaseerde aanpak met betrekking tot leefbaar loon en/of inkomen verder uitbreiden. Onze huidige aanpak bestaat onder andere uit onze Way To Go chocolade, ons werk met ACT op leefbaar loon in de productieketens van textiel en ons huidige werk in de productieketens van sinaasappelen en bananen. Bij het ontwikkelen van onze aanpak zullen we ervoor zorgen dat de specifieke situatie van vrouwelijke arbeiders en boeren zorgvuldig wordt overwogen. Vanaf medio 2023 publiceren we jaarlijks de voortgang. 

Als laatste zullen we ook onze invloed (individueel of samen met andere partijen) aanwenden om de systematische oorzaken van gender ongelijkheid in voedselproductieketens te verminderen. We zullen rapporteren over onze acties en uitkomsten. Daarbij richten we ons o.a. op nationale wet -en regelgeving voor het uitbannen van gender specifieke ongelijkheid, het bevorderen van passende en voldoende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, het bevorderen van zwangerschapsbescherming/gezinsverlof, het beschermen van vrouwenrechten in hoge risico productieketens, en het erkennen van verborgen en/of onbetaald werk door vrouwen.