ONZE VISIE

Duurzaamheid zit in ons DNA en daarmee vinden we ook een duurzame bedrijfsvoering belangrijk. In 2019 hebben wij als eerste supermarkt in Nederland een energie-neutraal filiaal geopend. Ook rijden steeds meer van onze vrachtwagens op LNG waarbij veel minder CO2 wordt uitgestoten en daarnaast wordt ruim 90% van onze reststromen gerecycled tot nieuwe grondstoffen. 

Nieuw duurzaam filiaal in Eersel

Voor onze toekomstige winkel in Eersel streven wij naar de hoogste certificering voor duurzaam bouwen: BREEAM-NL ‘Outstanding’. Opvallend is dat deze score behaald kan worden zonder grote wijzigingen door te voeren in onze blauwdruk voor het bouwkundige en installatietechnische ontwerp van nieuw te bouwen filialen. Zo passen wij standaard de volgende elementen toe:

  • Een warmtepomp die ervoor zorgt dat er geen gasverbruik voor de ruimteverwarming is
  • Laadpalen voor elektrisch vervoer
  • Energie- en watermeters voor het monitoren van verbruik
  • PV-panelen
  • Natuurlijke koudemiddelen

Wat het project in Eersel uniek maakt is de nauwe betrokkenheid van een ecoloog bij het sloop-, ontwerp- en bouwproces. Deze zorgt ervoor dat de impact op flora en fauna gedurende het totale project beperkt is en de ecologische waarde tijdens gebruik toeneemt. Thema's als biodiversiteit, hittestress en bodeminfiltratie komen sterk terug in het ontwerp voor het buitenterrein van deze winkel.

Casestudy Lidl DC Almere