Zonnepanelen

OP WEG NAAR CIRCULAIR

ONZE VISIE

Duurzaamheid zit in ons DNA en daarmee vinden we ook een duurzame bedrijfsvoering belangrijk. In 2019 hebben wij als eerste supermarkt in Nederland een energie-neutraal filiaal geopend. Ook rijden steeds meer van onze vrachtwagens op LNG waarbij veel minder CO2 wordt uitgestoten en daarnaast wordt ruim 90% van onze reststromen gerecycled tot nieuwe grondstoffen. 

Verlagen klimaatimpact Lidl

Verlagen klimaatimpact Lidl

Om gericht klimaatbeleid te voeren hebben we onze CO2 footprint berekend van zowel onze eigen bedrijfsvoering als van de uitstoot die in de productie van ons assortiment plaatsvindt. De uitstoot van onze bedrijfsvoering, zonder het assortiment, is 217.743 ton CO2 per jaar. Deze berekeningen geven ons inzicht in waar we de grootste reductiestappen kunnen zetten. 

In 2021 kondigden wij onze nieuwe klimaatstrategie aan. Voor scope 1 (directe uitstoot) en scope 2 (energie inkoop) gaan wij 80% reduceren in 2030, ten opzichte van 2019. De overgebleven uitstoot compenseren wij vanaf 2022, waardoor we klimaatneutraal zijn. De doelstellingen zijn gebaseerd op de methodologie van het Science Based Target initiative.

Het grootste deel van onze CO2 uitstoot, zo’n 91%, vindt echter plaats in de keten, bij de productie van ons assortiment. De totale uitstoot van Lidl Nederland was 4.740.114 ton CO2 in 2019. Daarom werken wij ook samen met onze leveranciers om de CO2-uitstoot in de keten te verlagen en vraagt Lidl een groot deel van haar leveranciers om voor 2026 ook de Science Based Targets te ondertekenen. 
 

Casestudy Lidl DC Almere

Case Study Lidl Eersel