Zonnepanelen

OP WEG NAAR CIRCULAIR

ONZE VISIE

Duurzaamheid zit in ons DNA en daarmee vinden we ook een duurzame bedrijfsvoering belangrijk. In 2019 hebben wij als eerste supermarkt in Nederland een energie-neutraal filiaal geopend. Ook rijden steeds meer van onze vrachtwagens op LNG waarbij veel minder CO2 wordt uitgestoten en daarnaast wordt ruim 90% van onze reststromen gerecycled tot nieuwe grondstoffen. 

Verlagen klimaatimpact Lidl

Verlagen klimaatimpact Lidl

Om gericht klimaatbeleid te voeren hebben we onze CO2 footprint berekend van zowel onze eigen bedrijfsvoering als van de uitstoot die in de productie van ons assortiment plaatsvindt. In 2020 was de totale uitstoot van Lidl Nederland 4.819.683 ton CO2. Hiervan is 95% afkomstig van het produceren, verpakken en verwerken van onze producten. Daarom werken wij samen met onze leveranciers om de CO2-uitstoot in de keten te verlagen. De overige 5%, 236.440 ton CO2, is afkomstig van onder andere ons energieverbruik en ingekochte goederen en diensten voor eigen gebruik. Doordat wij inzichtelijk hebben hoeveel onze verschillende bedrijfsprocessen bijdragen aan onze CO2-uitstoot, kunnen wij gericht onze bedrijfsvoering verduurzamen.

In 2021 kondigden wij onze nieuwe klimaatstrategie aan. Voor scope 1 (directe uitstoot) en scope 2 (energie inkoop) gaan wij 80% reduceren in 2030, ten opzichte van 2019. De overgebleven uitstoot compenseren wij vanaf 2022, waardoor we klimaatneutraal zijn. Daarnaast vragen wij een groot deel van onze leveranciers om voor 2026 ook de Science Based Targets te ondertekenen. De doelstellingen zijn gebaseerd op de methodologie van het Science Based Target initiative.

Casestudy Lidl DC Almere

Case Study Lidl Eersel