Zonnepanelen

OP WEG NAAR CIRCULAIR

ONZE VISIE

Duurzaamheid zit in ons DNA en daarmee vinden we ook een duurzame bedrijfsvoering belangrijk. In 2019 hebben wij als eerste supermarkt in Nederland een energie-neutraal filiaal geopend. Meer dan 50% van onze vrachtwagens rijdt op een nieuw soort gas (LNG) waarbij veel minder CO2 wordt uitgestoten en daarnaast wordt ruim 90% van onze reststromen gerecycled tot nieuwe grondstoffen.