Klimaat

Klimaat

De gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd voor mens en natuur merkbaar. Wij willen de negatieve impact van onze bedrijfsvoering op de wereld verkleinen en een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Dit komt tot uiting doordat we van nature zuinig om gaan met energie en grondstoffen, zo min mogelijk verspillen en investeren in een duurzame manier van bouwen en werken.

VERSPILLING

picture

Verspillen is zonde

Als kostenbewuste en efficiënte organisatie vinden we het vanzelfsprekend om zuinig om te gaan met grondstoffen en zo min mogelijk te verspillen. Of het nu gaat om voedsel, PET, papier of andere grondstoffen, verspilling is zonde.

50% minder voedselverspilling in 2030

Een duidelijke doelstelling voor het verminderen van voedselverspilling die Lidl omarmt is: 50% minder voedselverspilling in de gehele keten in 2030. Lidl is aangesloten bij de stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ en deelt de intentie om de verspilling van voedsel te minimaliseren, in de keten én bij de consument, en draagt daar actief aan bij. Een eerste stap om deze doelstelling te behalen is de pilot “Verspil mij niet – Ik ben nog goed” in een deel van onze filialen in Nederland.. Door producten op de laatste dag van houdbaarheid voor een sterk gereduceerd tarief aan te bieden, dringen we verspilling in onze eigen bedrijfsvoering terug en heeft de klant een product voor een scherpe prijs die dezelfde dag nog geconsumeerd dient te worden.

Ga naar de website »

Jarenlange samenwerking Voedselbanken Nederland”

Naast het initiatief ‘Verspil mij niet – Ik ben nog goed’ werken we sinds 2013 intensief samen met Voedselbanken Nederland. Groente en fruit dat aan het eind van de dag niet meer in onze filialen wordt verkocht, wordt geselecteerd op kwaliteit en geschiktheid voor de Voedselbank. Op onze distributiecentra zijn medewerkers speciaal getraind om deze selectie uit te voeren. Wekelijks doneren we een groot volume groente en fruit aan Voedselbanken Nederland. Door dit initiatief gooien we zelf minder weg en zorgen we ervoor dat huishoudens die gebruikmaken van de Voedselbank gezonde producten krijgen. 

Nieuwe bestemming voor ruim 90% reststromen

Onze bedrijfsvoering brengt dagelijks reststromen voort. Het gaat om folie en PET, en om organisch-, papier-, hout-, schroot- en restafval. Door deze stromen zorgvuldig te scheiden, blijven ze van hoge kwaliteit en zijn ze beter geschikt voor recycling. Om dit te realiseren scheiden we de reststromen in onze filialen en daarna op de distributiecentra. Hierdoor is meer dan 90% herbruikbaar en wordt minder dan 10% van de totale stroom gecategoriseerd als ‘restafval’. De folie, het PET en ook schroot, hout en papier worden na inzameling gerecycled. Het organische afval gaat naar een biogasinstallatie en van het restafval wordt groene stroom gemaakt. 
 

Verpakkingen

picture

20% minder plastic en 100% recyclebaarheid in 2025

Voor onze verpakkingen van eigenmerk producten maken wij onder andere gebruik van plastic. Plastic is een nuttig verpakkingsmateriaal. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat producten langer houdbaar blijven. Tegelijkertijd is te veel (plastic)verpakkingsmateriaal zonde. Het maakt een product onnodig duur en het gebruik ervan heeft impact op het milieu. Lidl heeft een heldere strategie voor plastic ontwikkeld; gericht op het verminderen van plastic, het verbeteren van recycling en het gebruik van innovatieve verpakkingen. Daarbij zijn de volgende doelstellingen voor 2025 geformuleerd: het plasticverbruik wordt met minimaal 20% verlaagd en alle plastic verpakkingen kunnen 100% gerecycled worden.

REset plastic: internationale aanpak voor vermindering plastic

De plasticreductie doelstelling voor 2025 maakt onderdeel uit van de internationale aanpak op plastic van de Schwarz groep waar Lidl onderdeel van uitmaakt. Naast de diverse landen waar Lidl actief is, maken ook de andere ondernemingen van de Schwarz groep onderdeel uit van deze strategie op plastic. Zo betreft het onder andereafvalbeheer en recycling bedrijven GreenCycle en PreZeroen frisdrank producent MEG. De REset strategie is onder te verdelen in verschillende thema’s, zoals het verminderen van plastic, het verbeteren en hergebruiken van verpakkingen, het voorkomen van zwerfafval en onderzoek naar innovaties en vernieuwende verpakkingen. Oftewel: REduce, REdesign, REcycle, REmove, en REsearch.

picture

DUURZAAM BOUWEN, DUURZAAM WERKEN

picture

Duurzaam bouwen, duurzaam werken

De bedrijfsprocessen van Lidl kenmerken zich door een efficiënte- en kostenbewuste manier van werken. Dit komt tot uiting doordat we van nature zuinig omgaan met energie en grondstoffen en investeren in een duurzame manier van bouwen en werken. Zo zijn alle medewerkers bij Lidl geschoold om energiebewust te werken. 

Alle filialen aardgasvrij

We investeren continue in het openen van nieuwe filialen en het optimaliseren van bestaande locaties. Dit heeft geresulteerd in een primeur. Als eerste supermarktketen in Nederland zijn al onze winkels volledig aardgasvrij. In de winkels hebben we de aardgasaansluiting vervangen door een elektrische warmtepomp. Deze stap is duurzaam en efficiënt. In plaats van gebruik te maken van twee systemen – aardgas voor verwarming en elektriciteit voor de koeling – voldoet nu één systeem. 

Eerste energiecirculaire filiaal van Nederland

Lidl heeft als eerste supermarktketen in Nederland een energiecirculair filiaal geopend. Dit betekent dat alle energie die door het filiaal wordt verbruikt zelf wordt opgewekt. Hiervoor zijn maar liefst 1766 zonnepanelen verdeeld op het dak en de carports op het parkeerterrein. Lees meer over ‘Lidl Zero’ in Woerden.

Duurzaam distributiecentrum

Ons recent geopende distributiecentrum in Oosterhout voldoet aan de hoogste certificering voor duurzaam bouwen: BREEAM-NL ‘Outstanding’. Vernieuwend bij dit distributiecentrum is het gebruik van een accu. Hiermee kunnen we pieken en dalen op het elektriciteitsnetwerk opvangen met onze duurzaam opgewekte zonne-energie. Verder werken we in ons distributiecentrum in Oosterhout met:

  • 100% regenwater
  • 100% groene stroom
  • 100% natuurlijke koudemiddelen
  • 2700 zonnepanelen
  • Warmte-koude opslag 
  • Accu voor energie opslag 

Op weg naar een circulaire bedrijfsvoering

Volledig aardgasvrije filialen, het eerste energieneutrale filiaal van Nederland, een nieuw duurzaam distributiecentrum; dit zijn allemaal stappen waarmee we op weg zijn richting onze ambitie van een circulaire bedrijfsvoering. De TU Delft heeft Lidl geadviseerd om tot een ‘roadmap’ te komen. Aan de hand van diverse tussenstappen als CO2-neutraal, energieneutraal en fossielvrij, werken we aan het volledig circulair inrichten van onze bedrijfsvoering.