Verspilling

Verspilling

Verspillen is zonde

Als kostenbewuste en efficiënte organisatie vinden we het vanzelfsprekend om zuinig om te gaan met grondstoffen en zo min mogelijk te verspillen. Of het nu gaat om voedsel, PET, papier of andere grondstoffen, verspilling is zonde.

50% minder voedselverspilling in 2030

Een duidelijke doelstelling voor het verminderen van voedselverspilling die Lidl omarmt is: 50% minder voedselverspilling in de gehele keten in 2030. Lidl is aangesloten bij de stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ en deelt de intentie om de verspilling van voedsel te minimaliseren, in de keten én bij de consument, en draagt daar actief aan bij. Een eerste stap om deze doelstelling te behalen is de pilot “Verspil mij niet – Ik ben nog goed” in een deel van onze filialen in Nederland. Door producten op de laatste dag van houdbaarheid voor een sterk gereduceerd tarief aan te bieden, dringen we verspilling in onze eigen bedrijfsvoering terug en heeft de klant een product voor een scherpe prijs die dezelfde dag nog geconsumeerd dient te worden.

Jarenlange samenwerking Voedselbanken Nederland

Naast het initiatief ‘Verspil mij niet – Ik ben nog goed’ werken we sinds 2013 intensief samen met Voedselbanken Nederland. Groente en fruit dat aan het eind van de dag niet meer in onze filialen wordt verkocht, wordt geselecteerd op kwaliteit en geschiktheid voor de Voedselbank. Op onze distributiecentra zijn medewerkers speciaal getraind om deze selectie uit te voeren. Wekelijks doneren we een groot volume groente en fruit aan Voedselbanken Nederland. Door dit initiatief gooien we zelf minder weg en zorgen we ervoor dat huishoudens die gebruikmaken van de Voedselbank gezonde producten krijgen. 

Nieuwe bestemming voor ruim 90% reststromen

Onze bedrijfsvoering brengt dagelijks reststromen voort. Het gaat om folie en PET, en om organisch-, papier-, hout-, schroot- en restafval. Door deze stromen zorgvuldig te scheiden, blijven ze van hoge kwaliteit en zijn ze beter geschikt voor recycling. Om dit te realiseren scheiden we de reststromen in onze filialen en daarna op de distributiecentra. Hierdoor is meer dan 90% herbruikbaar en wordt minder dan 10% van de totale stroom gecategoriseerd als ‘restafval’. De folie, het PET en ook schroot, hout en papier worden na inzameling gerecycled. Het organische afval gaat naar een biogasinstallatie en van het restafval wordt groene stroom gemaakt.