Relaties

Relaties

In welk deel van de keten we ook actief zijn, we werken altijd samen met onze leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders. We hechten grote waarde aan de ideeën, kennis en ervaring van deze partijen en maken in goede samenwerking met hen onze duurzame ambities waar.

Initiatieven waar Lidl op is aangesloten

IMVO-Convenant Voedingsmiddelen

Als één van de leden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) - de brancheorganisatie voor supermarkten - is Lidl aangesloten bij het IMVO-convenant voedingsmiddelen. Binnen dit convenant hebben diverse partijen, zoals supermarkten, voedingsmiddelenproducenten, maatschappelijke organisaties, en de Nederlandse overheid, zich gecommitteerd om te werken aan het verminderen van o.a. mensenrechtenschendingen in de productieketen. Daarnaast wordt er gewerkt aan projecten op het gebied van leefbaar loon. 

Alliantie Nederland Rookvrij 

Lidl neemt haar verantwoordelijkheid als gezonde supermarkt en kiest voor een rookvrije generatie! Dit betekent dat uiterlijk in 2022 alle filialen van Lidl Nederland volledig zijn gestopt met de verkoop van sigaretten en tabak. Om dit te bereiken is Lidl aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij . De Alliantie Nederland Rookvrij is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds. Samen zetten zij zich in voor een Rookvrije Generatie! 

Samen tegen Verspilling

Een duidelijke doelstelling voor het verminderen van voedselverspilling die Lidl omarmt is: 50% minder voedselverspilling in de gehele keten in 2030. Lidl is aangesloten bij de stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ en deelt de intentie om de verspilling van voedsel te minimaliseren, in de keten én bij de consument, en draagt daar aan bij.