Lidl sluit zich aan bij stichting ‘samen tegen voedselverspilling’

08.03.2019 | Huizen

Lidl sluit zich samen met andere bedrijven, aanbieders van oplossingen, kenniscentra en financiers aan bij de stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ met als ambitie: 50% minder voedselverspilling in 2030 in de hele voedselketen! Samen willen we voedselverspilling zoveel mogelijk voorkomen en verminderen en de reststromen verwaarden. 

Stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ richt zich op het tegengaan van voedselverspilling in de hele voedselketen. 30% van de wereldwijde carbon footprint is afkomstig van de wereldwijde voedselproductie en één derde van het voedsel wordt verspild. Hoogtijd dus om voedselverspilling aan te pakken!

Bekijk meer