Intentieverklaring Lidl n.a.v. protestactie boeren december 2020

15.12.2020 | Huizen

Lidl Nederland heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin veel boeren zich bevinden door toenemende eisen vanuit de politiek en de samenleving. Lidl is van mening dat iedere schakel in de voedselketen een eerlijke prijs moet ontvangen voor de geleverde producten. Lidl zal zich maximaal inspannen om op korte termijn een gesprek te voeren met alle partijen en leveranciers die hierbij een rol spelen.

Aanvullend bericht boerenprotesten;
Lidl heeft tijdens de boerenprotesten een intentieverklaring aan de boeren afgegeven. Op 14 januari vindt een gesprek plaats tussen het CBL en de partijen die een rol spelen in de discussie over het verdienvermogen.
Het doel van de bijeenkomst is het bespreken van het verdienvermogen in de voedselketen, met speciale aandacht voor de positie van boeren en tuinders.
Lidl wil bij deze benadrukken de zorg van de Nederlandse boeren te begrijpen en het belangrijk te vinden dat iedereen in de keten een eerlijke boterham verdient.

 

 

Contactpersoon


Deel

Bekijk meer