Soja

Soja

Directe ondersteuning Braziliaanse soja-telers

Soja vindt u terug in bijvoorbeeld vegetarische producten, maar voornamelijk als voer voor koeien, varkens en kippen. Soja komt veelal uit Zuid-Amerika. De teelt van soja gaat vaak ten koste van tropisch regenwoud, bijvoorbeeld door illegale houtkap en/of het winnen van nieuwe landbouwgrond waarvoor bos in brand wordt gestoken. De toenemende vraag naar soja heeft een negatief effect op het milieudoor ontbossing, onevenredig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en CO2 dat vrijkomt uit veengronden.

Internationaal erkende keurmerkorganisaties, zoals de Round Table on Responsible Soy (RTRS) zetten zich actief in voor het verbeteren van deze punten. Sinds 2011 kopen we in samenwerking met onze leveranciers RTRS-certificaten bij de inkoop van producten, die direct of indirect soja bevatten, voor de Nederlandse markt. Een mooie vervolgstap is het internationale ‘Lidl soja initiatief’ waar Lidl Nederland bij is aangesloten. Binnen dit initiatief kopen we via ‘Book and Claim Direct Trade’ certificaten van de RTRS in. Dit betekent dat we een langdurige samenwerking zijn gestart met twee bedrijven in Brazilië. Samen investeren we in een duurzamere sojateelt. Het gaat hierbij onder meer om betere arbeidsomstandigheden, aandacht voor het milieu en bescherming van oerwoud en andere natuur.

picture