Soja

Soja

Duurzamere soja

Soja wordt in veel verschillende producten verwerkt, uiteenlopend van diverse vegetarische producten, tot indirect als voer voor koeien, varkens en kippen. Soja wordt veelal geproduceerd in Zuid-Amerika. Middels een systematische risicoanalyse zijn onze kritische grondstoffen bepaald, waar Soja er één van is. Soja maakt daarom onderdeel uit van ons grondstoffenbeleid

Momenteel wordt 100% van de soja die indirect wordt gebruikt in onze eigenmerk producten via veevoer, gecertificeerd middels RTRS. Dit betekent dat de sojaplantages voldoen aan de, dikwijls bovenwettelijke, milieu- en sociale criteria zoals gesteld door de keurmerkorganisatie ‘Round Table on Responsible Soy’. Deze eis is onderdeel van onze inkoopvoorwaarden met leveranciers. Een lijst van al onze leveranciers is hier te vinden. Elk jaar voeren wij een onderzoek uit onder leveranciers om doelstelling te controleren, en kopen wij extra RTRS certificaten voor eventuele ongecertificeerde soja.   
 
Samen met de CBL leden hebben wij ons gecommitteerd aan de volgende stap: een ontbossings- en conversievrije sojaketen in 2025. Het manifest is hier terug te vinden. 

Soja

Directe ondersteuning Braziliaanse soja-telers

Verder is Lidl Nederland aangesloten bij het internationale ‘Lidl soja initiatief’. Binnen dit initiatief kopen we via ‘Book and Claim Direct Trade’ certificaten van de RTRS in. Dit betekent dat we een langdurige samenwerking zijn gestart met twee bedrijven in Brazilië. Samen investeren we in een duurzamere sojateelt. Het gaat hierbij onder meer om betere arbeidsomstandigheden, aandacht voor het milieu en bescherming van oerwoud en andere natuur.

Een greep uit onze producten met soja