Eerlijk Handelen

Mensenrechten beschermen
Wereldwijd zijn er uitdagingen met betrekking tot de mensenrechten en arbeidsrechten in de hele keten. Deze beschermen we onder andere door toe te werken naar een leefbaar inkomen voor iedereen. Het beschermen van de mensenrechten zien wij als onze plicht. Wij werken hier dan ook hard aan en we zijn in 2022 wederom nummer 1 geworden op de Oxfam Novib ‘Behind the Barcodes’ lijst, met een score van 59%. Deze lijst vergelijkt Nederlandse supermarkten op basis van hun mensenrechtenbeleid. Naast onze inzet op het gebied van mensenrechten, zetten wij ons in voor dierenwelzijn en verkopen wij steeds meer vlees met het Beter Leven keurmerk. 

Wij hebben onderstaande doelen met betrekking tot onze pijler eerlijk handelen: 
•    Uitvoeren van due diligence voor mensenrechten om te zorgen dat wij systematisch toezicht houden op mensenrechtenschendingen en deze aanpakken.
•    Jaarlijks uitvoeren van Human Rights Impact Assessments (HRIA) en herstelprogramma’s. 
•    Samenwerken met onze leveranciers, de industrie en NGO partners om systematische uitdagingen tegen te gaan.

Download de Due Diligence Position Paper Lidl Nederland 2023
Download de Position Paper Mensenrechten Lidl Nederland 2022
Download het Actionplan Freedom of Association (FoA) 
Download het Actionplan Small-Scale Farmers 
Download de Code of conduct publicatie
Download het Human Rights Progress Report 
Footer-beeld