Duurzaamheid
Samen Duurzaam

SAMEN DUURZAAM VOORUIT 

De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs, dat is dé belofte die wij elke dag willen waarmaken. Hierbij staat de hoogste kwaliteit ook voor het rekening houden met mens, dier en milieu. Zo maken we ons bedrijf toekomstbestendig, met oog voor de huidige en toekomstige generaties. We staan wereldwijd voor grote duurzaamheidsuitdagingen. Voor Lidl is duurzaamheid daarom een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle toekomst. Onze strategie geeft daarbij richting aan de stappen die we op het gebied van duurzaamheid willen zetten. Bekijk hiernaast de video over onze duurzaamheidsstrategie aan de hand van onze zes strategische pijlers. Samen duurzaam vooruit! 

Duurzaamheidstrategie

ONZE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

Onze duurzaamheidsstrategie is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. De basis van de strategie, waaronder de zes pijlers en de belangrijkste doelstellingen, is gelijk voor alle Lidl landen. Met onze strategie willen we onze positieve impact vergroten en onze negatieve impact verkleinen. Daarbij hebben we als doel om een duurzame en gezonde leefstijl voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken. Om dit te realiseren, richten wij ons op zes strategische pijlers: klimaat beschermen, grondstoffen sparen, biodiversiteit respecteren, eerlijk handelen, gezondheid bevorderen en dialoog voeren. Voor elk van deze pijlers hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd en nemen we impactvolle maatregelen. Deze pijlers zijn onder te verdelen in ‘Goed voor onze planeet’ en ‘Goed voor de mens’ en zijn daarmee ook ‘Goed voor jou’.

Duurzaamheidsverslag

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2021 - 2022

Iedere twee jaar publiceren wij een duurzaamheidsverslag volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het andere jaar publiceren we een update verslag over het jaar ervoor. In deze verslagen delen we de voortgang op onze duurzaamheidsdoelstellingen. Klik hier voor ons meest recente verslag. 

Onze laatste ontwikkelingen

Duurzaamheidsverslag

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF DUURZAAMHEID

Een aantal keer per jaar sturen wij een nieuwsbrief uit met alle recente ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid bij Lidl. Wil je ook graag op de hoogte blijven en niets meer missen? Meld je dan gemakkelijk aan voor onze nieuwsbrief

Publicaties

Footer-beeld