Dialoog voeren

Dialoog voeren
Een betaalbaar, toegankelijk, gezond en duurzaam aanbod realiseren voor iedereen, dat kúnnen we niet alleen. Samen met onze stakeholders werken we aan onze doelen en starten we mooie initiatieven. We vinden het belangrijk om continu met elkaar in gesprek te blijven. Dat staat voor ons aan de basis van een goede relatie en samenwerking. Dialoog voeren betekent voor ons transparante communicatie met onze leveranciers, klanten, en andere stakeholders. De uitwisseling met hen staat voor ons centraal. Zo kunnen wij informatie ophalen, onze kennis inbrengen en van elkaar leren. Naast onze website communiceren wij in ons duurzaamheidsverslag over ons beleid, onze doelstellingen en de voortgang op het gebied van duurzaamheid. Elke twee jaar publiceert Lidl een duurzaamheidsverslag volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI).

Footer-beeld