Grondstoffen sparen

Grondstoffen sparen 
Voor de productie van ons assortiment zijn grondstoffen nodig. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de negatieve impact op het milieu zo klein mogelijk te houden en de bodem, lucht, watervoorraden en biodiversiteit te beschermen. Dit doen we aan de hand van ons inkoopbeleid en samen met onze vaste leveranciers. Mede dankzij de duurzame keurmerken op de verpakkingen van onze producten is het ook voor de klant zichtbaar. Al meer dan een kwart van de omzet bij Lidl is afkomstig van producten met een duurzaamheidskeurmerk. 

De hoofddoelstellingen voor grondstoffen
•    100% gecertificeerde kritische grondstoffen in 2025.
•    REset Plastic doelstellingen behalen in 2025.
•    50% minder voedselverspilling in 2030 ten opzichte van 2018.
•    Tenminste 95% van onze reststromen wordt hergebruikt of gerecycled vanaf 2023.

Lees op onderstaande pagina's wat alle doelstellingen per thema zijn, wat deze precies inhouden en welke acties we ondernemen. Al onze grondstofdoelen zijn ook te vinden in ons Inkoopbeleid Grondstoffen.

Footer-beeld