Privacy- en cookieverklaring Lidl Nederland GmbH

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze corporate website. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat jouw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Jouw persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH (hierna Lidl) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. 

1. Inleiding

Bij jouw bezoek aan onze website,  worden er verschillende gegevens uitgewisseld tussen je desktop computer, laptop, tablet of smartphone, afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt en onze server. Daar kunnen ook persoonsgegevens bij zitten. De gegevens die wij op deze manier verzamelen, worden gebruikt om onze website te verbeteren. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij van jou verzamelen en wat wij daarmee doen. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact met ons. Onderaan deze privacy- en cookieverklaring vind je onze contactgegevens. 

2. Wie verwerkt uw gegevens?

Lidl Nederland GmbH, gevestigd aan de Havenstraat 71, 1271 AD, Postbus 198 in Huizen (KvK 70578257)  is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en bepaalt welke gegevens er van jou worden verzameld. 

3. Voor welk doel en op welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Wanneer je verbinding maakt met onze website

worden door de browser die je gebruikt automatisch gegevens naar de server van onze website gestuurd en in logbestanden opgeslagen. Dit betreft: 

 • Je IP-adres,
 • De datum en het tijdstip dat je onze website bezoekt.
 • De naam en het URL van het door jou opgevraagde bestand,
 • De website/applicatie van waaruit je onze website bezoekt (refereer URL) 
 • De browser die en het besturingssysteem dat je gebruikt

Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang (artikel 6.1 sub f AVG) voor de volgende doeleinden:

 • Het tot stand brengen van een probleemloze verbinding,
 • Het bevorderen van het gebruiksgemak van onze website,
 • Het analyseren van de veiligheid en stabiliteit van ons systeem

Na een periode van 7 dagen worden je gegevens automatisch gewist.

Wanneer je onze website bezoekt 

Plaatsen wij met behulp van cookies en soortgelijke technieken kleine tekstbestanden op jouw pc, tablet of smartphone. Voor meer informatie over cookies, wordt verwezen naar de cookieverklaring in § 4.

4. Cookies

Wat zijn cookies?

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die die wij plaatsen op jouw pc, tablet of smartphone als jij onze website(s) bezoekt. Cookies onthouden gegevens van jouw vorige bezoek aan onze website. Hierdoor kunnen wij onze bezoekers herkennen, bijvoorbeeld aan de hand van het IP-adres en/of interesses die worden afgeleid uit jouw surfgedrag. Dat betekent niet dat wij je kunnen identificeren; deze cookies hebben namelijk geen toegang tot gegevens zoals jouw naam of adres. Cookies beschadigen jouw pc, tablet, smartphone  in principe niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

Wel of geen toestemming geven

Voor het plaatsen en uitlezen van functionele en analytische cookies hebben wij jouw toestemming niet nodig omdat deze geen of beperkte invloed hebben op jouw privacy. Voor tracking cookies en vergelijkbare technieken (zoals tracking pixels)  hebben wij jouw toestemming wel nodig, maar hiervan maken wij op dit moment geen gebruik. 

Geen cookies of deze verwijderen? 

Als jij geen cookies wilt of deze wilt verwijderen, pas dan jouw browserinstellingen aan. Je kunt instellen dat jouw browser alleen cookies weigert of cookies die al zijn geplaatst, verwijderen. Wij maken je er op attent dat als je niet alle cookies accepteert, je wellicht ook niet alle functionaliteiten van deze website kunt gebruiken. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Hieronder leggen we uit wat de verschillende soorten cookies inhouden.

Soorten cookies 

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om onze website optimaal te laten functioneren. Voorbeelden hiervan zijn cookies die worden geplaatst om je soepel te kunnen laten navigeren door onze website en om te onthouden wat jouw taalvoorkeur is. Als er al bij het plaatsen van deze cookies persoonsgegevens worden verwerkt, vindt deze verwerking plaats op basis van de wettelijke grondslag gerechtvaardigd belang (artikel 6.1 sub f AVG). Deze cookies zijn namelijk noodzakelijk voor een goede werking van onze website. 

Analytische cookies
Met analytische cookies meten wij hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij op anonieme basis hoe bezoekers door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden. Hierdoor kunnen wij onze website verbeteren voor onze bezoekers en er voor zorgen dat zij  informatie makkelijker kunnen vinden. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics van Google. De statistieken en rapportages die Google voor dit doel uitbrengt, zijn niet tot personen te herleiden en de (gepseudonimiseerde) gegevens die als basis daarvoor worden gebruikt, worden na 24 maanden gewist. Met Google hebben we afspraken gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten en maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van onze bezoekers op de website(s) zoveel mogelijk te beperken. De verzameling en het gebruik van (gepseudonimiseerde) gegevens voor het verbeteren van onze website vindt plaats op basis van de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang (artikel 6.1 sub f AVG). 

Wil je niet dat Google jouw gegevens worden gebruikt voor het uitbrengen van statistieken en rapportages, waarmee onze website kan worden verbeterd? Je kan voorkomen dat er cookies worden geplaatst met betrekking tot jouw gebruik van onze website (met inbegrip van jouw IP-adres) door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kun jij verhinderen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op jouw computer geplaatst die  toekomstige registratie van jouw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. De  opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op jouw apparaat. Als je de cookies in deze browser verwijdert, moet je de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Een overzicht van de gebruikte cookies met nadere informatie (bijv. over de opslagtermijn) vind je hier beneden.

 

5. Jouw rechten als betrokkene

Je hebt bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van gegevens.  Deze worden hieronder kort nader toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over jouw rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl):

Inzagerecht
Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de (categorieën van) gegevens die Lidl van jou verwerkt, de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden en voor hoe lang, wie deze gegevens ontvangt (en wat de herkomst is van gegevens als je deze niet zelf hebt aangeleverd). 

Recht op rectificatie
Kom je er (op basis van jouw inzagerecht) achter dat de gegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, kan je ons verzoeken jouw gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen.

Recht op gegevenswissing
Je kunt ons, met name ingeval van intrekking van jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens, verzoeken jouw gegevens volledig te verwijderen. We kunnen of mogen niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op verwerkingsbeperking 
In onderstaande situaties heb je het recht ons te vragen om het gebruik van jouw gegevens te beperken:

 • Je bent van mening dat de informatie onjuist is
 • Wij verwerken jouw gegevens onrechtmatig
 • We hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar je wilt dat wij deze bewaren in verband met een juridische procedure
 • Je meent dat jouw privacybelang zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jouw antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking. Dit is het geval als wij jouw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij maken altijd een afweging tussen jouw privacybelangen en onze bedrijfsbelangen. Als jouw privacybelangen zwaarder wegen, zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat jij deze aan een derde partij kunt overdragen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Wij zetten ons te allen tijde in om jouw privacy te waarborgen. Merk dat je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen u dan verder helpen.

Heb je nog vragen?
Mocht je na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen hebben over het verwerken van jouw gegevens door Lidl Nederland, dan kan je deze stellen aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via gegevensbescherming@lidl.nl.

Dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van jouw gegevens/privacy. 

Heb je een algemene vraag over onze website, neem dan contact met ons op. Je kunt ons natuurlijk ook bereiken via een van onze mediakanalen.