Privacy- en cookieverklaring Lidl Nederland GmbH

Versie juli 2021

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze corporate website. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat jouw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Jouw persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH (hierna ook wel aangeduid als ‘ Lidl’ , ‘wij’ en ‘ onze’ ) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. 

1. Inleiding

Bij jouw bezoek aan onze website,  worden er verschillende gegevens uitgewisseld tussen je desktop computer, laptop, tablet of smartphone (hierna: eindapparaat) en onze server, een en ander afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt. Daar kunnen ook persoonsgegevens bij zitten. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij van jou verzamelen en wat wij daarmee doen. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact met ons. Onderaan deze privacy- en cookieverklaring vind je onze contactgegevens. 

2. Wie verwerkt uw gegevens?

Lidl Nederland GmbH, gevestigd aan de Havenstraat 71, 1271 AD, Postbus 198 in Huizen (KvK 70578257)  is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en bepaalt welke gegevens er van jou worden verzameld. 

3. Voor welk doel en op welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Bezoek aan onze website

Wanneer je onze website bezoekt, worden door de browser die je gebruikt automatisch gegevens naar de server van onze website gestuurd en in logbestanden opgeslagen. Dit betreft: 

 •  Je IP-adres
 • De datum en het tijdstip dat je onze website bezoekt
 • De naam en het URL van het door jou opgevraagde bestand
 • De website/applicatie van waaruit je onze website bezoekt (refereer URL) 
 • De browser die en het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De naam van je service provider

Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het ‘gerechtvaardigd belang’ om:

 • een probleemloze verbinding tot stand te brengen en jou de functionaliteit van onze website ter beschikking te stellen
 • het gebruiksgemak van onze website te bevorderen
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren

Je gegevens worden door ons automatisch gewist, zodra wij deze niet meer nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden.
Verder verwerken wij met behulp van cookies en soortgelijke technieken bepaalde gegevens. Voor meer informatie wordt verwezen naar § 4.

Contact via e-mail of het contactformulier
 
Wanneer je via e-mail of ons contactformulier contact met ons opneemt, verwerken wij jouw e-mailadres om contact met je te kunnen opnemen en je vraag te beantwoorden. 

Maak je gebruik van ons contactformulier, dan word je – afhankelijk van het contactformulier dat je selecteert - doorgestuurd naar de bijbehorende website, te weten: 

www.lidl.nl
www.werkenbijlidl.nl
www.vastgoed-Lidl.nl

Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens, raadpleeg je de privacyverklaring van de website waarvan je het contactformulier gebruikt. 
Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail of een contactformulier, is de wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw gegevens het gerechtvaardigd belang. Dit is ons belang om contact te kunnen opnemen voor het beantwoorden van vragen die worden voorgelegd.
Gegevens die we via e-mail ontvangen, worden uiterlijk 45 dagen na het geven van de definitieve reactie door ons verwijderd of geanonimiseerd. Maak je gebruik van een privacyrecht (zie hieronder), worden je gegevens gedurende 3 jaar na het definitieve antwoord bewaard om te bewijzen dat we aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan.
Informatie over de bewaartermijnen van klantenservice van Lidl, Werken bij Lidl resp.Vastgoed is te vinden in de desbetreffende privacyverklaring op bovengenoemde websites.

4. Cookies

Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Lidl gebruik?

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op je eigen eindapparaat (desktopcomputer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat) worden opgeslagen op het moment dat je onze website bezoekt. Cookies beschadigen je eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Ondanks dat we informatie opslaan over het specifieke gebruik van jouw eindapparaat, kunnen we je niet direct identificeren. 

Hieronder worden vier categorieën cookies waar wij gebruik van maken toegelicht.

Verschillende cookies

Wij maken gebruik van verschillende cookies voor de volgende doeleinden:

 

 • Functionele cookies: deze cookies worden ook wel aangeduid als technisch noodzakelijke cookies omdat deze nodig zijn om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat we je onze website kunnen tonen, en dat we je cookievoorkeuren onthouden.
 • Comfort cookies: deze cookies stellen ons in staat om rekening te houden met jouw voorkeuren voor het gebruik van onze website, bijvoorbeeld jouw voorkeurstaal.
 • Analytische cookies van Google Analytics: deze cookies meten hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij op anonieme basis hoe bezoekers door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden waardoor wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Ook kunnen wij cookies van Google Analytics gebruiken voor marketingdoeleinden; met behulp van dergelijke cookies brengen wij in kaart welke onderdelen van de website je met verschillende eindapparaten bekijkt.
 • Tracking / Marketing cookies:  met tracking / marketing cookies kunnen wij jouw surf- en klikgedrag op de verschillende Lidl websites bijhouden ongeacht welk eindapparaat of welke browser je gebruikt zodat we onze websites bij jouw voorkeuren kunnen laten aansluiten.

Een compleet overzicht van de cookies en soortgelijke technieken inclusief de doeleinden van  de gegevensverwerking, de bedrijven die gegevens van ons ontvangen en de bewaartermijnen van de gegevens vind je hier.

Het type gegevens dat wij verwerken met behulp van de verschillende cookies

Afhankelijk van het doel waarvoor de cookies en soortgelijke technieken gebruikt worden, verwerken wij de volgende gegevens:

Functionele cookies

 • je cookievoorkeuren resp. cookie-instellingen en of je toestemming hebt gegeven voor cookies 

Comfort cookies

 • de instellingen van de gebruikersinterface, zoals de selectie van je voorkeurstaal

Analytische cookies

 • gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze website, waaronder:
  • het browsertype en de browserversie die je gebruikt
  • het besturingsssysteem van je eindapparaat
  • de websitepagina die je hiervoor hebt bezocht
  • je IP-adres
  • de tijd van je serveraanvraag
  • je individuele user-ID en
  • je surfgedrag op de website
 • je IP-adres wordt ‘ geanonimiseerd’ doordat de laatste drie cijfers van je IP-adres worden weggelaten. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om het IP-adres aan jou te linken.
 • analytische cookies voor marketingdoeleinden: wij koppelen de gegevens zoals je naam, je e-mailadres, je surfgedrag met verschillende eindapparaten aan je user-ID om onze websites bij jouw voorkeuren te laten aansluiten, wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Het user-ID alleen is niet naar jou terug te leiden

Tracking / Marketing cookies

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze websites. Deze omvatten, waaronder:
  • je IP-adres
  • je individuele user-ID
  • je mogelijke productvoorkeuren
  • je surfgedrag op de website
 • je IP-adres wordt geanonimiseerd, doordat niet je volledige IP-adres wordt verwerkt met als gevolg dat het vrijwel onmogelijk is om dit aan jou te linken
 • wij koppelen de gegevens die we van je hebben zoals je naam, e-mailadres, je surfgedrag etc.  aan je user-ID om onze website relevant te maken. Dit user-ID alleen is niet naar jou terug te leiden.

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van cookies

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang. Wij hebben er namelijk belang bij om je een goed werkende website aan te bieden en te meten hoe deze gebruikt wordt zodat we deze kunnen verbeteren.
De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van analytische, comfort en tracking / marketing cookies en soortgelijke technieken, zoals tracking pixels, is toestemming.

Ontvanger/Categorieën van ontvangers

Wij werken samen met partijen die in onze opdracht gegevens verwerken met behulp van cookies. Deze aanbieders zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en daarmee zijn afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. De ontvangers van jouw gegevens zijn in het cookie-overzicht opgenomen.
In het kader van onze samenwerking met Google LLC worden gegevens die voor marketing doeleinden door middel van analytische en tracking / marketing cookies of soortgelijke technieken worden verzameld, meestal verwerkt op servers in de VS.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen voor cookies zijn opgenomen in het cookie-overzicht. Als er in de kolom “vervaltermijn” de term “persistent” staat, betekent dit dat de cookie permanent geplaatst wordt, totdat jij jouw toestemming hiervoor intrekt door je voorkeuren aan te passen. 

Herroepings-/ opt-outmogelijkheid

Je kunt de toestemming voor het gebruik van analytische, comfort en marketing cookies en soortgelijke technieken te allen tijde intrekken/aanpassen door je voorkeuren aan te passen. Dit doe je door het vinkje voor de betreffende cookies weg te halen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment van de intrekken daarvan, onverlet. Daarnaast kun je  ook de cookie-instelling van je browser aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld bepaalde of alle cookies weigeren. Houd er echter rekening mee dat je hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. 

 

5. Verzending aan ontvangers in derde landen

Als we gegevens verzenden naar ontvangers in een derde land (gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte), kun je dit vinden in de informatie over de ontvangers / categorieën ontvangers in de beschrijving van de respectieve gegevensverwerking. De Europese Commissie verklaart dat sommige derde landen een gegevensbeschermingsnorm hebben die vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten. Een lijst van deze landen is te vinden op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. 
Als er in een land geen vergelijkbare gegevensbeschermingsnorm bestaat, zorgen we ervoor dat gegevensbescherming voldoende wordt gegarandeerd door andere maatregelen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via bindende bedrijfsvoorschriften, modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (paragraaf 9) als je hierover meer informatie wilt.

6. Jouw rechten als betrokkene

Je hebt bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van gegevens.  Deze worden hieronder kort nader toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over jouw rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl):

Je kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens staan hieronder. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. We zullen bij de uitoefening je identiteit intern verifiëren, maar als we dit niet (voldoende) kunnen bevestigen, nemen we contact met je op. 
Wanneer je contact met ons opneemt voor de uitoefening van een van je rechten, zullen we proberen binnen 30 dagen antwoord te geven. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om je opgevraagde persoonlijke informatie te leveren, te corrigeren of te wissen in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.

Inzagerecht
Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de (categorieën van) gegevens die Lidl van jou verwerkt, de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden en voor hoe lang, wie deze gegevens ontvangt (en wat de herkomst is van gegevens als je deze niet zelf hebt aangeleverd). 

Recht op rectificatie
Kom je er (op basis van jouw inzagerecht) achter dat de gegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken jouw gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen.

Recht op gegevenswissing
Je kunt ons, met name ingeval van intrekking van jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens, verzoeken jouw gegevens volledig te verwijderen. We kunnen of mogen niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op verwerkingsbeperking 
In onderstaande situaties heb je het recht ons te vragen om het gebruik van jouw gegevens te beperken:

 • Je bent van mening dat de informatie onjuist is
 • Wij verwerken jouw gegevens onrechtmatig
 • We hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar je wilt dat wij deze bewaren in verband met een juridische procedure
 • Je meent dat jouw privacybelang zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jouw antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking. Dit is het geval als wij jouw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij maken altijd een afweging tussen jouw privacybelangen en onze bedrijfsbelangen. Als jouw privacybelangen zwaarder wegen, zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat jij deze aan een derde partij kunt overdragen.

Recht op informatie
Je hebt het recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer je toestemming hebt verleend voor een verwerking van je persoonlijke gegevens, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken of aan te passen, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Wij zetten ons te allen tijde in om jouw privacy te waarborgen. Merk dat je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen jou dan verder helpen.

Heb je nog vragen?
Mocht je na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen hebben over het verwerken van jouw gegevens door Lidl Nederland, dan kun je deze stellen aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via gegevensbescherming@lidl.nl.

Dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van jouw gegevens/privacy. 

Heb je een algemene vraag over onze website, neem dan contact met ons op. Je kunt ons natuurlijk ook bereiken via een van onze mediakanalen.

Wijzigingen in de Privacy- en Cookieverklaring
Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.