Duurzaam verpakken
Grondstoffen visual

REset plastic – onze plastic strategie 
Plastic vervult belangrijke functies: het is stevig, licht en kan op vele manieren worden gebruikt. Plastic beschermt met name levensmiddelen tijdens het vervoer en stelt ons in staat de kwaliteit, houdbaarheid en versheid voor onze klanten te garanderen. Maar omdat er steeds meer plastic wordt geproduceerd en te weinig wordt gerecycled, vormt plastic afval een groeiend probleem voor mens, dier en milieu.
  
Als (internationale) supermarkt zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Daarom hebben we ons verplicht om in 2025 het plasticverbruik met 20% te verminderen van onze eigenmerk verpakkingen (t.o.v. 2017), 100% van de eigenmerk verpakkingen maximaal recyclebaar te maken en minimaal 25% gerecycled plastic te gebruiken in onze plastic eigenmerk verpakkingen. De eerste doelstelling hebben we eind 2022 behaald door 25% minder plastic te gebruiken. Omdat we onszelf willen blijven uitdagen verhogen we de doelstelling naar 30% plastic reductie in 2025.

 

 

Deze maatregelen maken deel uit van REset Plastic, de internationale plasticstrategie van de Schwarz Group, die in 2018 van start is gegaan. Er is geen eenvoudige oplossing voor het plastic probleem. Om recht te doen aan de complexiteit, hebben we vijf actiegebieden geïntroduceerd die het probleem holistisch te benaderen. De REset Plastic strategie richt zich op: REduce, REdesign, REcycle, REmove, en REsearch. Allereerst verminderen we waar mogelijk de hoeveelheid plastic en ontwikkelen we verpakkingen die beter te recyclen zijn. Tegelijkertijd voorkomen we zwerfaval, zoeken we naar innovatieve oplossingen en investeren we in onderzoek om verpakkingen verder te verduurzamen. Samen streven we de visie "Minder plastic - Gesloten kringlopen" na. Lees meer op www.reset-plastic.com 

Naast onze eigen REset Plastic doelstellingen, onderschrijven wij de doelstellingen van twee Nederlandse samenwerkingen: het Plastic Pact NL en het CBL Brancheplan Duurzaam Verpakken. Dat betekent dat we ons ook inzetten op de volgende doelstellingen voor 2025:  

•    Naast het verminderen van plastic, reduceren we ook het gebruik van andere verpakkingsmaterialen. In 2025 gebruiken we 20% minder verpakkingsmateriaal. 
•    100% van het papier en karton is van gecertificeerde of gerecyclede oorsprong. 
•    50% recyclaat in PET-flessen en -trays.
•    25% recyclaat in overige plastic verpakkingen.
•    Op alle huismerkverpakkingen staat een weggooiwijzer.  

Voortgang op verpakkingsdoelstellingen
Minder plastic: 
Eind 2022 hebben we 25% minder plastic gebruikt voor de verpakkingen van onze eigenmerkproducten ten opzichte van 2017.  Jaarlijks besparen we zo’n 4.000.000 kilo plastic! Dit betekent dat we onze doelstelling hebben behaald. Naast dat we grote stappen hebben gezet in het aanpassen van verpakkingen is het behalen van de doelstelling ook beïnvloed door externe factoren. Daarom hebben we onze doelstelling verhoogd naar 30% plastic reductie in 2025.
Minder verpakkingsmateriaal: In 2022 gebruikten we 2% minder verpakkingsmateriaal dan in 2018. Hierbij monitoren we het gebruik van alle materialen; naast plastic ook bijvoorbeeld karton, glas en blik.  
Recyclebare verpakkingen: In 2022 was 47% van onze plastic verpakkingen recyclebaar. 
Duurzame materialen: In 2022 gebruikten we gemiddeld 19% gerecycled plastic in onze verpakkingen. Onze PET-flessen en -trays bevatte gemiddeld 46% gerecycled PET (rPET), daarmee behalen we bijna onze doelstelling van 50%! Tevens hebben we in 2022 onze sap-flessen toegevoegd aan het statiegeld systeem, zo zorgen we ervoor dat we onze verpakkingsmaterialen in de loop houden. In onze overige plastic verpakkingen passen we 2% gerecycled plastic toe, hier ligt nog een grote uitdaging tot 2025. 
Papier en karton: Op basis van een onderzoek onder onze leveranciers bestonden onze verpakkingen van papier en karton in 2022 voor meer dan 85% uit cellulose van gecertificeerde of gerecyclede oorsprong. We zetten ons in dit in 2025 te verhogen naar 100%. 

Duurzaam verpakken

Lees hier meer over hoe wij grondstoffen sparen: