Groente en Fruit

Groente en Fruit

Groente en fruit steeds duurzamer

Onze klanten kennen en waarderen ons al jaren als de ‘beste supermarkt in groente en fruit’. Dankzij langdurige samenwerkingen met vaste leveranciers, door rechtstreeks bij boeren en telers in te kopen, een efficiënte logistiek en goede controles, kunnen we elke dag producten van een hoge kwaliteit bieden. Groente en fruit is ook binnen de verduurzaming van het assortiment een belangrijke groep. Eind 2020 voldoet ons groente en fruit van ver en van Nederlandse bodem aan een hogere duurzaamheidsstandaard.

Groente en fruit van ver

Voor groente en fruit van ver zijn we aangesloten bij het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) van het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Binnen dit samenwerkingsverband werken we aan de verduurzaming van groente en fruit uit Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Uiterlijk eind 2020 voldoet al het groente en fruit dat Lidl Nederland inkoopt voor de Nederlandse winkels aan sociale- en milieucriteria.

Een van de belangrijkste groente en fruit producten die van ver komt zijn de bananen. We werken actief samen met onze leveranciers, het World Banana Forum en Fairtrade om naast social audits ook te werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van arbeiders in de bananenteelt. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van lonen en inkomens. De acties die we ondernemen zijn gericht op alle hoge risicolanden voor de productie van bananen, onder andere in Colombia, Belize, Brazilië en Costa Rica. Tevens zijn we ons ervan bewust dat binnen de bananen teelt vrouwen extra risico’s lopen op het gebied van mensenrechten schendingen. Binnen het Fairtrade keurmerk wordt er specifiek aandacht besteedt aan het creëren van meer bewustzijn over bijvoorbeeld seksuele intimidatie en gender gerelateerde discriminatie. Arbeiders op deze plantages hebben daardoor significant meer toegang tot activiteiten en initiatieven die deze problemen aanpakken. 

Groente en fruit van dichtbij

Met het ‘Duurzaam Landbouwplan’ werkt Lidl al een aantal jaren aan de verduurzaming van het groente en fruit van Nederlandse bodem. Ons doel voor eind 2020 is: al het groente en fruit van Nederlandse bodem voldoet aan een hoger duurzaamheidsniveau. Lidl heeft ervoor gekozen om PlanetProof niet op te leggen als harde eis maar de mogelijkheid te bieden om via de volgende drie routes duurzaamheidsstappen te zetten:

  • Biologische certificering
  • PlanetProof certificering
  • Eigen verduurzamingsplan samen met CLM, een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Het duurzaamheidsniveau van bovenstaande routes is vergelijkbaar met de eisen die PlanetProof stelt. Leveranciers  die voor de laatste optie hebben gekozen werken samen met CLM aan het verduurzamen van hun assortiment en focussen daarbij op de volgende 5 thema’s: gewasbeschermingsmiddelen, bemesting/bodem, water, biodiversiteit en energie. Daarnaast ontwikkelen ze een handboek per teeltsoort.  Op dit moment voldoet het merendeel van onze groente en fruit-leveranciers in Nederland aan de certificeringseisen van Planet Proof en biologische teelt. Een klein deel werkt nog aan het verduurzamen van het assortiment volgens een eigen verduurzamingsplan.