Palmolie

Palmolie

Palmolie is terug te vinden in uiteenlopende producten van margarine, chocolade, en ijs tot cosmetica en verzorgingsproducten. Het grootste palmolieproducerende land is Indonesië. De productie van palmolie heeft een mogelijk negatief effect op het milieu; ontbossing, onevenredig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en CO2 dat vrijkomt bij brand. Eind 2017 zijn we voor onze eigenmerk levensmiddelen overgestapt naar palmolie dat middels de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) ‘segregated’ gecertificeerd is. Dit houdt in dat de duurzamere geproduceerde palmolie apart wordt gehouden en verwerkt uit regulier geproduceerde palm-olie. Een volgende stap om grondstoffen beter traceerbaar te maken. Daarnaast voldoen sinds eind 2017 onze niet-eetbare producten ten minste voor 100% uit ‘Mass Balance’ RSPO gecertificeerde teelt. Kortom, wij werken voor ons gehele assortiment met RSPO gecertificeerde palmolie.