Water

Water

Water is van levensbelang, voor mens en natuur. Het is een essentieel onderdeel van onze leefomgeving en de basis voor veel ecosystemen op onze planeet. Meer dan tweederde van het aardoppervlak is bedekt met water. Het merendeel van dit water is echter zout, van de zeeën, terwijl voor mensen en de meeste planten en dieren juist zoet water nodig is. Deze zoetwaterbronnen zijn maar een klein deel van al het water op de aarde en tevens onevenredig verdeeld. De afgelopen jaren is ons gebruik van zoet water enorm toegenomen, onder andere door de productie van voedsel, kleding en andere consumptiegoederen. Dit leidt tot tekorten en verontreiniging van water. De levensmiddelenbranche speelt een belangrijke rol in het gebruik van water, zo zijn primaire landbouwproducten verantwoordelijk voor 70 procent van het totale wereldwijde waterverbruik. Binnen onze duurzaam inkoopbeleid is een verantwoorde omgang met zoet water van groot belang. Om onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen, ontwikkelen we een waterstrategie met als doel de water risico’s in onze toeleveringsketens effectief te verminderen.