Non food

Non-food

Goede arbeidsomstandigheden

Lidl verkoopt natuurlijk niet enkel voeding, maar ook textiel, elektronica en andere non-foodproducten. En ook hier werkt Lidl aan een zo duurzaam mogelijk assortiment. De basis voor ons handelen is, net als bij de inkoop van onze voedingsmiddelen, de Code of Conduct. Dit houdt in dat wij een verbod hebben op kinder- en dwangarbeid en dat we strenge richtlijnen hanteren met betrekking tot arbeidsomstandigheden en lonen, non-discriminatie, vrijheid van vereniging en organisatie, veiligheid en gezondheid op het werk en milieubescherming. Ook verzorgen we daarnaast speciale trainingsprogramma's voor textielproductielocaties. In samenwerking met de Duitse Vereniging voor Internationale Samenwerking (GIZ) richt ons huidige programma zich op Bangladesh, waar GIZ momenteel meer dan 20 mensen in dienst heeft die uitsluitend voor Lidl werken en tot nu toe aan 80 textielfabrikanten in het hele land ter plaatse trainingen hebben gegeven.

Leefbare lonen binnen kleding-, textiel- en schoenensector

In november 2019 heeft Lidl zich aangesloten bij het “Action, Collaboration, Transformation (ACT) initiative”. Dit is een gezamenlijk initiatief van verschillende internationale organisaties en de Global Union Federation IndustriALL. Het doel is het betalen van leefbare lonen in de kleding-, textiel- en schoenensector. Dit moet worden bereikt door middel van nationale cao's op industrieniveau, ondersteund door verbeterde inkooppraktijken van alle organisaties die lid zijn van ACT.

Door samen te werken met werkgevers, vakbonden en regeringen in belangrijke kledingproducerende landen, brengt ACT alle relevante actoren samen om te komen tot een duurzame en productieve kledingindustrie die gebaseerd is op vrij onderhandelde lonen en arbeidsomstandigheden en die voldoet aan de behoeften van de mensen. Tegelijkertijd moeten fabrikanten er zeker van zijn dat hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden door hun afnemers worden ondersteund. Alle organisaties die lid zijn van ACT hebben een Memorandum of Understanding ondertekend met IndustriALL Global Union, waarin zij zich ertoe verbinden ervoor te zorgen dat hun inkooppraktijken de betaling van een leefbaar loon vergemakkelijken.

Duurzaam gebruik grondstoffen

We steven ernaar tegen het einde van 2021 al het non-food, zoals textiel, schoenen, tuin en kampeerartikelen, meubels, speelgoed, decoratieve artikelen, media, schrijfwaren en gereedschappen, en instructiehandboeken om te hebben gesteld naar gerecycled materiaal (bijv. gecertificeerd met het blauwe Angel) of FSC-gecertificeerde verse vezels. Binnen de textielindustrie zetten wij daarnaast nog extra stappen. In het kledingproductieproces zijn er namelijk verschillende stadia waarin chemicaliën worden toegevoegd om de kwaliteit van het product te verbeteren. Wij erkennen dat het dringend noodzakelijk is om het vrijkomen van alle gevaarlijke chemische stoffen door de industrie uit te bannen. In reactie hierop hebben we sinds 2014 beloofd de doelstellingen van de Detox-verbintenis van Greenpeace te halen, om het vrijkomen van alle gevaarlijke chemicaliën (inclusief PFC's en APEO's) uit de hele levenscyclus en alle productieprocedures van kleding en schoeisel uiterlijk in 2020 te elimineren.

Transparantie over onze leveranciers

We steven ernaar tegen het einde van 2021 al het non-food, zoals textiel, schoenen, tuin en kampeerartikelen, meubels, speelgoed, decoratieve artikelen, media, schrijfwaren en gereedschappen, en instructiehandboeken om te hebben gesteld naar gerecycled materiaal (bijv. gecertificeerd met het blauwe Angel) of FSC-gecertificeerde verse vezels. Binnen de textielindustrie zetten wij daarnaast nog extra stappen. In het kledingproductieproces zijn er namelijk verschillende stadia waarin chemicaliën worden toegevoegd om de kwaliteit van het product te verbeteren. Wij erkennen dat het dringend noodzakelijk is om het vrijkomen van alle gevaarlijke chemische stoffen door de industrie uit te bannen. In reactie hierop hebben we sinds 2014 beloofd de doelstellingen van de Detox-verbintenis van Greenpeace te halen, om het vrijkomen van alle gevaarlijke chemicaliën (inclusief PFC's en APEO's) uit de hele levenscyclus en alle productieprocedures van kleding en schoeisel uiterlijk in 2020 te elimineren.