Non food

Non-food

Goede arbeidsomstandigheden

Lidl verkoopt naast levensmiddelen ook textiel, elektronica en andere non-foodproducten. Ook bij deze producten werken we aan de verduurzaming van ons assortiment. Als basis volgen we, net als bij de inkoop van onze voedingsmiddelen, de Code of Conduct. Dit houdt in dat wij een verbod hebben op kinder- en dwangarbeid en dat we strenge richtlijnen hanteren met betrekking tot arbeidsomstandigheden en lonen, non-discriminatie, vrijheid van vereniging en organisatie, veiligheid en gezondheid op het werk en milieubescherming. Ook verzorgen we in samenwerking met GIZ (de Duitse overheidsorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking) speciale trainingsprogramma's voor textielproductielocaties. Ons huidige programma richt zich op Bangladesh, waar GIZ momenteel meer dan 20 mensen in dienst heeft die uitsluitend voor Lidl werken. Zij hebben tot nu toe aan 80 textielfabrikanten in Bangladesh trainingen gegeven over onder andere verloning en een gezonde werkomgeving.

Leefbare lonen binnen kleding-, textiel- en schoenensector

In november 2019 heeft Lidl zich aangesloten bij het “Action, Collaboration, Transformation (ACT) initiative”. Dit is een gezamenlijk initiatief van verschillende internationale organisaties met de internationale vakbond “Global Union Federation IndustriALL”. Het doel is om leefbare lonen in de kleding-, textiel- en schoenensector te behalen. Dit moet worden bereikt met nationale cao's op industrieniveau, ondersteund door verbeterde inkooppraktijken van alle organisaties die lid zijn van dit initiatief.

Duurzaam gebruik grondstoffen

We steven ernaar dat tegen het einde van 2021 alle non-foodproducten, zoals textiel, schoenen, meubels en speelgoed, bestaan uit gerecycled materiaal. Op dit moment zijn sommige van onze producten al voorzien van het Duitse keurmerk “Blauer Engel” en gebruiken we FSC-gecertificeerde vezels. Binnen de textielindustrie zetten wij nog eens extra stappen. In het kledingproductieproces worden er chemicaliën toegevoegd om de kwaliteit van het product te verbeteren. Wij erkennen dat het noodzakelijk is om deze gevaarlijke chemische stoffen uit te bannen en houden ons aan de doelstellingen van de Detox-verbintenis van Greenpeace. Hiermee elimineren wij uiteindelijk alle gevaarlijke chemicaliën (inclusief PFC's en APEO's) die vrijkomen in de levenscyclus en productieprocedures van kleding en schoeisel. Om dit te bereiken geven we in 80 fabrieken samen met GIZ een trainingsprogramma opgezet die onder ander gaat over het juist gebruiken van niet-gevaarlijke chemische stoffen. Daarnaast gaat deze training over minder energieverbruik en beheer van afval en afvalwater. 

Transparantie over onze leveranciers

We steven ernaar tegen het einde van 2021 al het non-food, zoals textiel, schoenen, tuin en kampeerartikelen, meubels, speelgoed, decoratieve artikelen, media, schrijfwaren en gereedschappen, en instructiehandboeken om te hebben gesteld naar gerecycled materiaal (bijv. gecertificeerd met het blauwe Angel) of FSC-gecertificeerde verse vezels. Binnen de textielindustrie zetten wij daarnaast nog extra stappen. In het kledingproductieproces zijn er namelijk verschillende stadia waarin chemicaliën worden toegevoegd om de kwaliteit van het product te verbeteren. Wij erkennen dat het dringend noodzakelijk is om het vrijkomen van alle gevaarlijke chemische stoffen door de industrie uit te bannen. In reactie hierop hebben we sinds 2014 beloofd de doelstellingen van de Detox-verbintenis van Greenpeace te halen, om het vrijkomen van alle gevaarlijke chemicaliën (inclusief PFC's en APEO's) uit de hele levenscyclus en alle productieprocedures van kleding en schoeisel uiterlijk in 2020 te elimineren.