Non food

Non-food

Goede arbeidsomstandigheden

Lidl verkoopt naast levensmiddelen ook textiel, elektronica en andere non-foodproducten. Ook bij deze producten werken we aan de verduurzaming van ons assortiment. Als basis volgen we, net als bij de inkoop van onze voedingsmiddelen, de Code of Conduct. Dit houdt in dat wij een verbod hebben op kinder- en dwangarbeid en dat we strenge richtlijnen hanteren met betrekking tot arbeidsomstandigheden en lonen, non-discriminatie, vrijheid van vereniging en organisatie, veiligheid en gezondheid op het werk en milieubescherming. Ook verzorgen we in samenwerking met GIZ (de Duitse overheidsorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking) speciale trainingsprogramma's voor textielproductielocaties. Ons huidige programma richt zich op Bangladesh, waar GIZ momenteel meer dan 20 mensen in dienst heeft die uitsluitend voor Lidl werken. Zij hebben tot nu toe aan 80 textielfabrikanten in Bangladesh trainingen gegeven over onder andere verloning en een gezonde werkomgeving.

Leefbare lonen binnen kleding-, textiel- en schoenensector

In november 2019 heeft Lidl zich aangesloten bij het “Action, Collaboration, Transformation (ACT) initiative”. Dit is een gezamenlijk initiatief van verschillende internationale organisaties met de internationale vakbond “Global Union Federation IndustriALL”. Het doel is om leefbare lonen in de kleding-, textiel- en schoenensector te behalen. Dit moet worden bereikt met nationale cao's op industrieniveau, ondersteund door verbeterde inkooppraktijken van alle organisaties die lid zijn van dit initiatief.

Daarnaast is Lidl sinds februari 2020 partner van het initiatief “Cotton made in Africa” (CmiA). Dit is een internationaal erkende standaard voor duurzaam katoen uit Afrika. CmiA staat voor bescherming van het milieu en betere werk- en leefomstandigheden voor kleine boeren en arbeiders. Lidl is een lange termijn samenwerking aangegaan met CmiA en zet zich hiermee in voor een duurzame katoenproductie in Afrika. Zo zorgen wij ervoor dat de grondstoffen die we inkopen voor onze eigen merken onder meer verantwoorde omstandigheden worden geproduceerd en ingekocht. Ons streven is om eind 2022 100% duurzaam katoen in te kopen. Naast de samenwerking met CmiA -initiatief maken we daarvoor ook gebruik van andere certificeringen zoals de Global Organic Textile Standard (GOTS) en de "Organic Cotton Standard" (OCS).

Meer informatie over het initiatief “Cotton made in Africa” vindt u op https://cottonmadeinafrica.org/

Duurzaam gebruik grondstoffen

Op dit moment zijn sommige van onze non-foodproducten, zoals textiel, schoenen, meubels en speelgoed al voorzien van het Duitse keurmerk “Blauer Engel” en gebruiken we FSC-gecertificeerde vezels. Binnen de textiel- en schoenenindustrie zetten wij nog eens extra stappen. In het kleding- en schoenenproductieproces worden er chemicaliën toegevoegd om de kwaliteit van het product te verbeteren. Sommige van deze stoffen zijn echter slecht voor het milieu en mogelijk ook voor de gezondheid voor arbeiders. Wij erkennen dat het noodzakelijk is om deze stoffen uit te bannen. Om deze reden hebben wij ons in 2014 als eerste supermarkt aangesloten bij de Detox Campagne van Greenpeace. Hiermee hebben wij onszelf gecommitteerd aan dat wij alle stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en mogelijk voor arbeiders en die vrijkomen in de levenscyclus en productieprocedures van kleding en schoeisel zouden elimineren. Inmiddels kunnen wij als Lidl zeggen dat we erin geslaagd zijn zo veel mogelijk van deze stoffen niet meer te gebruiken in onze textielproductie. In het onderstaande document hebben we opgeschreven hoe we dit hebben gedaan en beschrijven we dit in meer detail.

Transparantie over onze leveranciers

We vinden het belangrijk om transparant te zijn over waar onze producten vandaan komen. Om deze reden hebben wij en lijst gepubliceerd met onze leveranciers, ook van onze non-food artikelen. Deze lijsten bevatten de naam, adresgegevens, en herkomstland van onze directe leveranciers. De lijsten worden regelmatig geüpdatet.