Risicoanalysen en transparantie

Risicoanalysen en transparantie
Wij houden continu bij welke risico’s op mensenrechtenschendingen er zijn of kunnen optreden bij de productie van producten van onze eigenmerkproducten. We kijken hierbij naar sociale risico’s in verband met veiligheid en gezondheid op het werk, vrijheid van vereniging, non-discriminatie, lonen en inkomens, en kinder- of dwangarbeid. De risicoanalyses worden gedaan op basis van verschillende indexen, waaronder de Global Slavery Index. Daarnaast gaan we continu in gesprek met externe stakeholders en winnen we de expertise in van maatschappelijke organisaties, vakbonden en andere deskundigen. Voor de door ons geïdentificeerde risico's op mensenrechtenschendingen nemen we effectieve maatregelen. Om het beschermen van mensenrechten in onze productieketens te verbeteren werken we samen met onze leveranciers, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Daarnaast zijn we actief betrokken bij verschillende initiatieven en diverse samenwerkingsverbanden.

Geen kinderarbeid

  

Geen discriminatie

Geen discriminatie

Geen gedwongen arbeid

Geen gedwongen arbeid

Eerlijke beloning

Eerlijke beloning

Veilig werken

Veilig werken

Vrijheid van vereniging

Vrijheid van vereniging

Human Rights Impact Assessments & actieplannen 
De Lidl-groep heeft zich gecommitteerd om jaarlijks drie Human Rights Impact Assessments (HRIA) uit te voeren in hoge risico productieketens, in lijn met internationaal erkende methodes. Om de meest relevante productieketens te identificeren en te prioriteren, voeren we uitgebreide materialiteits- en risicobeoordelingen uit. Op basis hiervan is besloten om de eerste HRIA’s uit te voeren op de toeleveringsketen van thee in Kenia, van bessen in Spanje en van bananen in Zuid-Amerika.

Een belangrijk aspect van onze aanpak is een tijdgebonden actieplan om ervoor te zorgen dat de negatieve effecten op mensenrechten die tijdens het proces zijn vastgesteld, effectief worden geminimaliseerd. Bij het maken van de HRIA zijn stakeholders en rechthebbenden altijd direct betrokken. Dit houdt onder andere in dat rekening wordt gehouden met de verschillende perspectieven van de mensen die indirect kunnen worden beïnvloed door de zakelijke activiteiten van Lidl, evenals het inwinnen van de mening van vakbonden, maatschappelijke organisaties, multi-stakeholderinitiatieven (MSI) en NGOs. We zullen deze partnerschappen blijven ontwikkelen ter ondersteuning van de actieplannen en voortdurende monitoring. Tegelijkertijd erkennen we dat een HRIA deel uitmaakt van een doorlopend due diligence-proces en niet van een eenmalige beoordeling.

Via HRIA's krijgen we ook informatie over de systematische problematiek waarmee met name mensen in kwetsbare situaties worden geconfronteerd, bijvoorbeeld met betrekking tot genderdiscriminatie, landrechten of vrijheid van vereniging. Tegelijkertijd bouwen we, dankzij de betrokkenheid van belanghebbenden, ter plaatse partnerschappen op om rechtstreeks toegang te hebben tot rechthebbenden en de schendingen uit de eerste hand te begrijpen. Zo leggen we een basis voor de implementatie van maatregelen om de geïdentificeerde risico's aan te pakken. Als een van de eerste internationale retailers wereldwijd heeft Lidl al HRIA's uitgevoerd en gepubliceerd.

Ook is er door onze branchevereniging CBL en de vakbond FNV een HRIA uitgevoerd op o.a. onze Italiaanse tomatenketen. Deze impact assessment is hier te vinden. We streven ernaar om binnen een half jaar ons actieplan te publiceren naar aanleiding van deze HRIA

Transparantie
We vinden het belangrijk om transparant te zijn over waar onze producten vandaan komen. Om deze reden hebben wij een lijst gepubliceerd met onze leveranciers van groente en fruit en food producten, alsook van onze near- en non-food artikelen. Deze lijst bevat de naam, adresgegevens en herkomstland van onze directe leveranciers. De lijst worden regelmatig geüpdatet. De gegevens van de toeleveringsketen tot en met de productie maken we stap voor stap transparant. Tot nu toe hebben we dit gedaan voor de thee, aardbei en bananenketen. De lijst met bananen- en aardbeientelers geeft de telers weer die op het moment van publicatie zijn goedgekeurd voor levering aan Lidl. Door weersomstandigheden en andere omstandigheden in onze toeleveringsketens is het mogelijk dat we geen goederen van elk van de vermelde producenten kopen. Door dezelfde omstandigheden kan het in uitzonderlijke gevallen nodig zijn om goederen in te kopen van extra producenten die niet gepland waren op het moment van publicatie. Deze worden voor levering geregistreerd in onze toeleveringsketens, wat ervoor zorgt dat deze telers ook aan onze eisen voldoen. Bij het selecteren van al onze leveranciers speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Wij vinden het belangrijk dat onze leveranciers duurzaam handelen. Al onze leveranciers dienen de 'Schwarz Code of Conduct' te onderschrijven, waarmee zij zich o.a. committeren aan milieuwetgeving en voortdurende duurzaamheidsinspanningen. Deze criteria breiden wij steeds verder uit.

Downloads:

Download de aardbeien leverancierslijst 2023
Download de bananen leverancierslijst 2023
Download de thee leverancierslijst 2023
Download food leveranciers lijst 2023
Download de non-food leverancierslijst 2023 hardware
Download de non-food leverancierslijst 2023 textiel
Download het HRIA bananen uit Colombia
Download het HRIA wijn uit Zuid-Afrika
Download de Sustainable Purchasing Policy 
Download het Leefbaar Loon Bananen rapport