Papier en karton

Papier en karton

Bijna een derde van het oppervlak van de aarde bestaat uit bos. Dit is in meerdere opzichten belangrijk. Het herbergt 80 procent van de bekende planten- en diersoorten buiten de oceanen. Bovendien zijn bossen een belangrijke economische factor en voor veel mensen een levensvoorwaarde. Tevens zijn bossen van cruciaal belang voor ons klimaat. Zij zijn volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) naast de oceanen de belangrijkste producenten van zuurstof en verzorgen de opslag van het broeikasgas kooldioxide.

We stellen ons ten doel om op sociaal, ecologisch en economisch gebied te streven naar verbetering in verantwoord bosbeheer.

Lidl heeft voor haar producten doelstellingen en maatregelen gedefinieerd met inachtneming van de zes overkoepelende criteria voor duurzaam bosbeheer van FOREST EUROPE. FOREST EUROPE is een samenwerkingsverband van 46 Europese landen en de Europese Unie, dat zich bezighoudt met dringende politieke en maatschappelijk relevante vraagstukken op het gebied van bosbeheer.

Lidl heeft deze criteria vertaald naar concrete doelstellingen en maatregelen voor de inkoop van cellulose houdende artikelen en verpakkingen. In goede samenwerking met betrokken partijen in de keten zetten we ons in om bij te dragen aan een duurzamere en verantwoorder bosbeheer waarbij aandacht is voor sociale- en milieuaspecten.

Het is ons doel om gerecycled materiaal of FSC-gecertificeerde primaire vezels te gaan gebruiken in alle huismerkproducten, inclusief huismerkverpakkingen.