Biodiversiteit in de keten

Ontbossing
Ondanks dat bossen van vitaal belang zijn voor menselijk leven, worden ze in een alarmerend tempo verwoest. Landbouw is een van de voornaamste veroorzakers van wereldwijde ontbossing en de vernietiging van natuurlijke ecosystemen, met name in de tropische gebieden van Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Het tegengaan van ontbossing is een belangrijk onderdeel van de bescherming van biodiversiteit. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze toeleveranciersketens niet bijdragen aan ontbossing.

Ons doel is om in 2025 hoog-risicoproducten enkel nog uit gebieden te halen waar geen ontbossing plaatsvindt. We brengen daarom de herkomst in kaart van producten met een hoog risico op verlies van biodiversiteit. De grondstoffen die prioriteit hebben zijn soja, palmolie, cacao, rundvlees en cellulose (papier en karton). Bij deze producten is het risico op ontbossing het grootst en hebben we een inkoopbeleid opgesteld.
 

Soja

Soja
Soja is een belangrijke bron van plantaardig eiwit en wordt daarom veelal gebruikt als ingrediënt van voer voor dieren: meer dan 85% van de wereldwijde productie. Als de uitbreiding van de sojaproductie in dit tempo doorgaat, worden 16 miljoen hectare savanne en 6 miljoen hectare tropisch woud bedreigd, een gebied ongeveer vijf keer zo groot als Zwitserland. Veel van deze gebieden liggen in de meest diverse ecosystemen van de wereld, zoals het Amazonegebied, de Cerrado en het Atlantisch Woud aan de oostkust van Brazilië. Lidl blijft actief werken om de transparantie in de toeleveringsketen van haar soja te verbeteren. We brengen elk jaar de hoeveelheid en de certificatiestatus van onze soja in kaart om de transparantie over de exacte herkomst te vergroten. Dit geeft ons een overzicht van welke soja mogelijk uit risicogebieden komt en de mogelijkheid aanbieders direct aan te spreken. Onze voornaamste focus is op de soja die wordt gebruikt voor veevoer. De soja die aan het vee van ons vlees en zuivel wordt gevoerd is afkomstig uit ‘Book & Claim’ RTRS-gecertificeerde teelt. Dit betekent dat de sojaplantages voldoen aan de, dikwijls bovenwettelijke, milieu- en sociale criteria zoals gesteld door de keurmerkorganisatie ‘Round Table on Responsible Soy’. Daarnaast zijn we gecommitteerd aan een ontbossings- en conversievrije sojaketen in 2025  (Een ontbossings- en conversievrije sojaketen in 2025 - CBL).

Palmolie

Palmolie
Oliepalmen kunnen heel efficiënt geteeld worden omdat ze maar weinig ruimte en water nodig hebben. Voor alternatieve oliehoudende planten als soja of kokos is tot wel tien keer zoveel land nodig om dezelfde hoeveelheid olie te produceren. Deze voordelige eigenschappen hebben echter geleid tot een enorme, wereldwijde toename in de vraag naar palmolie, met als gevolg dat de hoeveelheid land die gebruikt wordt voor palmolie is toegenomen. Palm(pit)olieproductie is nu verantwoordelijk voor meer dan 8% van de wereldwijde ontbossing en conversie van bedreigde tropische ecosystemen, in het bijzonder in Indonesië en Maleisië. 


Lidl blijft er actief aan werken om de transparantie in de toeleveringsketen van haar palm(pit)olie te verbeteren. Waar mogelijk registreren we de exacte hoeveelheden palm(pit)olie die we inkopen en de certificatiestatus, waarmee we de transparantie wat betreft de exacte herkomst vergroten. Dit geeft ons een overzicht van welke palm(pit)olie mogelijk uit risicogebieden komt en de mogelijkheid aanbieders direct aan te spreken. We houden jaarlijks een controle. Alle palmolie in onze producten is gecertificeerd via RSPO. Lees hier ons palm(pit)olie inkoopbeleid. 

Cacao

Cacao
De grote wereldwijde vraag naar cacao heeft ervoor gezorgd dat het verbouwen ervan een van de grootste oorzaken is van ontbossing en de vernietiging van natuurlijke leefomgevingen. De cacaoproductie tussen 1988 en 2008 heeft gezorgd voor het verdwijnen van tussen de twee en drie miljoen hectare aan bos. West-Afrika was de grootste verliezer, en dan met name Ghana en Ivoorkust, waar ongeveer een kwart van de totale bosgroei in de regio verloren is gegaan. Lidl blijft actief werken aan het verbeteren van de transparantie in de toeleveringsketen van haar cacao.

Rundvlees

Rundvlees
De gestage toename van de wereldbevolking in combinatie met de groeiende inkomensniveaus op het zuidelijk halfrond hebben als resultaat dat er een exponentiële groei is in de vraag naar rundvlees. Rundvleesproductie is vandaag de dag verantwoordelijk voor 25% van de wereldwijde door landbouwgrond veroorzaakte uitstoot, verandering van grondgebruik en bosbouw, waaronder de conversie van het Amazoneregenwoud in Brazilië. Wij verkopen daarom ook geen rundvlees meer uit Brazilië.

Cellulose

Cellulose
Cellulose is een flexibele, veelzijdige grondstof die gebruikt wordt voor verschillende artikelen, van kleding tot pulp en papierproducten. Ongeveer 70 miljoen bomen worden elk jaar gebruikt voor de productie van cellulosevezels, een aantal dat in de komende 20 jaar naar verwachting nog kan gaan verdubbelen. Lidl zet zich in om op middellange termijn de transparantie van haar eigen cellulosetoeleveringsketen te verbeteren. Aan het einde van fiscaal jaar 2021, wordt de herkomst van het hout in onze houtskoolproducten weergegeven op de verpakkingen. Deze mate van transparantie zorgt ervoor dat wij er inzicht in krijgen of het hout mogelijk uit risicogebieden afkomstig is. 

Duurzame productie in Nederland
We certificeren al onze producten van Nederlandse bodem zoveel mogelijk volgens topmerken, zoals ons groente en fruit, maar ook steeds meer van ons zuivel. Zo zijn al onze ongesneden groente en fruit van Nederlandse bodem On the Way to PlanetProof of biologisch gecertificeerd. Met deze keurmerken dragen wij bij aan het bevorderen van de biodiversiteit binnen de landbouw. Sinds 2022 zijn al onze filialen biologisch gecertificeerd. Daardoor kunnen we nu ook onverpakte biologisch gecertificeerde groente en fruit verkopen. In 2024gaan we ons biologische assortiment verder uitbreiden en gaan we onze biologische producten ook meer promoten. Daarnaast breiden we de PlanetProof-certificering uit naar gesneden groente. 

Gewasbeschermingsmiddelen verminderen 
Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) worden gebruikt om planten of plantaardige producten te beschermen tegen ziekten zoals schimmels of plagen. Het gebruik ervan kan echter risico’s opleveren voor de biodiversiteit en de volksgezondheid. Daarom wordt zowel in de Europese ‘Farm to Fork’-strategie als in de ‘EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030’ aangedrongen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met 50 procent te verminderen. Bij Lidl hebben we al langere tijd doelstellingen voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen die veel verder gaan dan de huidige Europese regelgeving. Zo zijn we in 2017 al gestart met onze leveranciers van groenten en fruit van Nederlandse bodem om te verduurzamen. 

Onze doelen voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen:
•    Levensmiddelen zo veel mogelijk vrij van residuen aan te bieden.
•    Het aangetoonde gehalte van het residu van een werkzame stof mag maximaal een derde van het wettelijke maximale gehalte bedragen.
•    De som van de procentuele belasting van de wettelijke maximale hoeveelheid van alle aangetoonde residuen van werkzame stoffen mag maximaal 80 procent bedragen.
•    Het aantal residuen van werkzame stoffen mag maximaal vier bedragen. 

Lees hier meer over dit thema: