Samenwerking

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Sinds februari 2023 zijn we partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hiermee zijn we de eerste supermarkt die op deze wijze laat zien dat wij de missie hebben om biodiversiteitsverlies om te buigen naar herstel. Via deze samenwerking zetten we ons actief in om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Samenwerking met alle partijen binnen de voedselsector is immers noodzakelijk om de uitdaging waar we voor staan op te lossen. 

Deelname aan de Nationale DenkTank gericht op biodiversiteit
In 2022 waren we partner van de 17e editie van de Nationale DenkTank. Twintig jonge, ambitieuze en enthousiaste deelnemers bedachten tien oplossingen voor het herstel van biodiversiteit in Nederland. In 2023 gaan we aan de slag met het uitwerken van de ideeën die zijn aangedragen.

Campagnes en initiatieven
Biodiversiteit is van essentieel belang in de wereldwijde voedselvoorziening. Daarom voert Lidl loyaliteitscampagnes om het bewustzijn van de uitdagingen op biodiversiteit te vergroten. Een voorbeeld zijn de AchtertuinMini’s dat een vervolg zijn op de eerdere succesvolle knuffelacties van Lidl. De campagne richt zich met name op kinderen, die ieder jaar weer in grote getale staan te trappelen voor de filialen. De campagne kent vele educatieve aspecten, middels weetjes op de knuffels en een gratis App leren kinderen spelenderwijs meer over het leven in de achtertuin en op het balkon. Een ander voorbeeld waarmee we bijdragen aan de bewustwording over biodiversiteit is onze samenwerking met Natuur & Milieu. Mogelijk gemaakt door Lidl-klanten die hun statiegeld doneerden bij het inleveren van hun flessen, zijn er gratis lespakketten aangeboden aan 4.500 basisscholen en kinderopvangcentra. Waar voorheen onze statiegeldactie jaarlijks voor Nederland Zoemt liep om de wilde bij te beschermen, is deze in 2023 in een nieuw jasje gestoken met een bredere focus op biodiversiteit.

 

Leuke downloads: