Eerlijke producten

Eerlijke lonen in de productieketens
Wereldwijd leven honderden miljoenen mensen in armoede. Vaak ontvangen deze mensen een loon dat veel te laag is om in hun levensonderhoud te voorzien. Zelfs als in een land het wettelijk minimumloon wordt betaald, kan dit nog onvoldoende zijn. We zijn ons ervan bewust dat dit ook in de productieketens van producten van ons eigenmerk een risico is. Om toe te werken naar een leefbaar loon of inkomen voor medewerkers in al onze ketens, zal eerst in kaart moeten worden gebracht hoe groot de afstand is tussen het huidige inkomen en het leefbaar loon. Leefbaar loon houdt in dat iemand voldoende voedsel, kleding en scholing kan bekostigen en daarnaast een financiële buffer kan opbouwen.

WTG

Way To Go! 
In de productieketens van onze eigenmerkproducten zijn miljoenen mensen werkzaam. Wij zijn het als onze plicht hun arbeids- en mensenrechten te erkennen, respecteren en versterken. Way to Go, onze eigenmerklijn voor eerlijk handelen, weerspiegelt dit - door betere inkomens, opleidingsmogelijkheden, meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en meer transparantie te ondersteunen. Centraal staat dat wij met Way To Go toewerken naar een leefbaar loon en leefbaar inkomen. In 2019 introduceerden we het eerste product, de Way to Go chocoladereep. In 2022 voegden we daar Way To Go koffiebonen en de Way To Go cashewnoten aan toe. Deze lijn is een samenwerking met Fairtrade. De producten zijn dan ook 100% Fairtrade gecertificeerd. Ook ontvangen de boeren bovenop de Fairtrade minimumprijs en premie, een aanvullende premie. Zo helpen wij al meer dan 1000 boeren op weg naar een leefbaar inkomen. Ook maken we met onze Way To Go cashew een eind aan de omreiscashew. Wat dat precies inhoudt? Klik hier voor meer info over onze Way To Go producten!

We hopen Way to Go in steeds meer Lidl-landen te gaan verkopen. Hierdoor neemt het gebruikte volume toe en kunnen we nog meer boeren helpen. Met deze aanpak willen we structureel bijdragen aan een daadwerkelijke verandering in de cacao-, koffie- en cashew-ketens. Bovendien hebben we de ambitie om ons Way To Go assortiment steeds verder uit te breiden.

That's the Way To Go
Producten met een eerlijk verhaal
Lidl brengt onder de naam 'Way To Go' producten met een eerlijk verhaal op de markt. We werken continu aan de verduurzaming van ons assortiment om zo een duurzame leefstijl toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen.

Concept
Gezonde voeding
Way To Go chocolade

De Way To Go chocoladerepen zijn exclusief bij Lidl verkrijgbaar en is er in de smaken melk, puur, karamel-zeezout, kokos-pecan, framboos-knettersuiker en amandel-zeezout. Ook verkopen we met de feestdagen bijzondere Way To Go chocoladeproducten, zoals de Way To Go Sinterklaas letters in de smaken melk en karamel-zeezout! Daarnaast investeren we in specifieke projecten opdat de boeren hun productie op duurzame wijze verbeteren en tegelijkertijd minder afhankelijk worden van deze cacaoproductie.

Gezonde voeding
Way To Go koffie

Na chocolade heeft Lidl ook Way To Go koffie op de markt gebracht. We werken hiervoor rechtstreeks samen met de vrouwelijke koffieboeren van coöperatie Comsa in Honduras. Per verkocht pak koffiebonen krijgen zij van Lidl vijftig eurocent bovenop de bestaande Fairtradepremie. Daarnaast investeert Lidl ook in verschillende projecten van de coöperatie; het duurzaam en klimaatresistent beheersen van de koffieplantages, het aanpassen van het oogstproces aan de klimaatveranderingen en het verder diversifiëren van hun inkomsten. De koffiebonen van Way To Go worden verkocht in zakken van 1 kilogram in twee soorten: Caffè Crema en Espresso.

Gezonde voeding
Way To Go cashew

De Way To Go cashew is te vinden in twee varianten: gebrand en gezouten en knoflook-rozemarijn. Met de Way To Go cashew willen we bijdragen aan hogere inkomens in de cashewteelt en de samenwerking met kleine boeren versterken. De meeste cashewnoten die in Afrikaanse landen worden geteeld, worden buiten Afrika verwerkt, vaak in Zuidoost-Azië. Hierdoor blijft slechts een klein deel van de toegevoegde waarde van de cashews in de regio zelf, die vaak wordt gekenmerkt door lagere inkomens. De Way To Go cashew wordt geteeld en verwerkt in Tanzania. Ongeveer 400 Tanzaniaanse kleinschalige boeren worden ondersteund door de samenwerking met onze partners, de coöperatie UWAMI (Umoja Wa Wakulima Mikoma) in de Lindi-regio en Fairtrade. En door deze extra transportroute van Afrika naar Azië te vermijden, reduceren we de CO2-uitstoot in het transport met zo’n 57%! Daarnaast gaan we met de Way To Go! cashews voedselverspilling tegen door de gehele oogst te gebruiken, inclusief de nootjes die zijn gebroken tijdens het pellen.
We blijven continu in gesprek met stakeholders om de omstandigheden van onze boeren te verbeteren. Zo hebben wij in samenwerking met Fairtrade Nederland, onze leverancier Johnny Cashew en de lokale boerencoöperatie een studie uitgevoerd naar de hoogte van een leefbaar inkomen in onze Way To Go cashewketen. De resultaten uit dit onderzoek hebben wij omgezet naar concrete actie: de extra Way To Go premie die onze boeren ontvangen is nu gebaseerd op de resultaten uit het onderzoek. Wil je meer weten over dit onderzoek? Bekijk de onderzoeksresultaten dan hier of bekijk onderstaande video.

Samen met Fairtrade
Voor de Way To Go producten werkt Lidl samen met Fairtrade. Naast dat de producten volledig Fairtrade gecertificeerd zijn en de boeren een Fairtrade minimumprijs en een vaste Fairtrade premie ontvangen, betalen we ook nog een aanvullende premie. Met deze aanvullende premie helpen we de boeren verder op weg naar een leefbaar inkomen. Als jarenlange partner van Fairtrade onderschrijven en respecteren wij een aantal grondbeginselen, zoals het recht van vereniging en steunen wij de uitvoering van loon- en collectieve onderhandelingen. Naast de Fairtrade-normen heeft Fairtrade afzonderlijke programma's. Deze zijn er met name op gericht om mensen aan het begin van keten in staat te stellen om zich te verenigen. Daarom heeft Lidl het Freedom of Association Protocol ondertekend, een Fairtrade-samenwerking met de International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF). Hiermee willen wij bij Lidl eraan bijdragen dat werknemers voldoende onderhandelingsmacht hebben om beslissingen over hun arbeidsleven positief te beïnvloeden. Naast audits en controles streven wij bij Lidl ernaar om samen met Fairtrade, vakbonden en andere werkgevers een dialoog op gelijke voet aan te gaan met de werknemers.