Systeemverandering

Systematische verandering 
Wereldwijd zijn er miljoenen mensen werkzaam in productieketens. We zien het als een fundamentele verplichting om de mensenrechten in productieketens wereldwijd te erkennen, respecteren en versterken. Lidl zet zich dan ook in voor het beschermen van mensenrechten in onze wereldwijde productieketens. We zijn proactief betrokken en gaan regelmatig het gesprek aan met andere ondernemingen, regeringen, leveranciers, vakbonden en andere belangrijke maatschappelijke spelers. Op die manier leveren wij een actieve bijdrage aan de samenleving en aan een duurzamere toekomst.

IMVO convenant
Als een van de leden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) - de brancheorganisatie voor supermarkten - is Lidl aangesloten bij het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)  convenant voedingsmiddelen. Binnen dit convenant hebben supermarkten, voedingsmiddelenproducenten, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid afgesproken te werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de productieketen. Ook werken we aan projecten op het gebied van leefbaar loon.

UN Global Compact
Lidl is aangesloten bij “UN Global Compact Initiative” (UNGC). Dit is het grootste wereldwijde initiatief voor duurzaam ondernemen. We hebben ons gecommitteerd aan 10 principes die gaan over mensenrechten en milieu. De 10 principes zijn in lijn met de Sustainable Development Goals.

Ook zijn we betrokken bij internationaal erkende kaders, zoals:
- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
- VN kinderrechtenverdrag
- VN Vrouwenrechtenverdrag
- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
- VN Women’s Empowerment Principles
- OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen
- ILO-verdragen, fundamentele arbeidsnormen en aanbevelingen inzake arbeids- en sociale normen
- ILO General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fees and related costs