Water

Meer dan twee derde van het aardoppervlak is bedekt met water. Het merendeel van dit water is zout, van de zeeën, terwijl voor mensen en de meeste planten en dieren juist zoet water nodig is. De afgelopen jaren is het gebruik van zoet water enorm toegenomen, onder andere door de productie van voedsel, kleding en andere consumptiegoederen. Dit leidt tot tekorten en verontreiniging van water. De levensmiddelenbranche speelt een belangrijke rol in het gebruik van water, zo zijn primaire landbouwproducten verantwoordelijk voor 70% van het totale wereldwijde waterverbruik. Om onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen, ontwikkelen we een waterstrategie met als doel de water risico’s in onze toeleveringsketens effectief te verminderen.