Dialoog voeren

Dialoog met onze stakeholders
Verduurzamen kunnen we niet alleen. We zijn ons ervan bewust dat we samen meer kunnen bereiken. Daarom zijn wij continu in gesprek met relevante stakeholders, waaronder maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, leveranciers, overheden, medewerkers en klanten. Bovendien werken we nauw samen met kennisinstellingen en NGO's om onderbouwde stappen te blijven zetten, met als doel om onze gedeelde duurzame ambities te realiseren. Zo ontwikkelen en testen wij samen pilots in het kader van duurzaamheid, zoals de succesvol ingevoerde Vezelmeter of de Eco-score pilot. 

Verder zijn we aangesloten bij allerlei initiatieven en organiseren wij regelmatig dagen waarbij we samenkomen met onze stakeholders, bijvoorbeeld met onze leveranciers. Intern voeren we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder onze medewerkers om te monitoren hoe wij het doen als werkgever. Ook kunnen medewerkers hun ideeën aanreiken via het ideeënlab. Tot slot gaat dialoog voeren voor ons over transparante en eerlijke communicatie richting onze klanten. Lees hier meer over op de pagina ‘Transparante communicatie richting onze klanten’. 

Vergroten bewustzijn van duurzaamheid bij onze medewerkers
Onze medewerkers zijn onze sleutel tot succes bij het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Daarom zijn we in 2023 gestart met een intern duurzaamheidsprogramma waarin we onze medewerkers nog beter mee gaan nemen in de duurzaamheidsuitdagingen waar wij voor staan en hoe wij deze uitdagingen aangaan. Ook nemen we medewerkers mee in wat zij zelf kunnen doen om duurzaamheid nog meer een gewoonte te maken in hun dagelijkse werk. Op die manier komt duurzaamheid nog centraler te staan in de organisatie.

Eerste duurzaamheidsmiddag voor leveranciers
Met onze leveranciers bespreken we geregeld hoe we stappen kunnen maken op doelstellingen binnen onze zes strategische pijlers. In 2022 hebben we voor het eerst een duurzaamheidsmiddag georganiseerd voor onze leveranciers. Tijdens deze middag hebben we de nieuwe duurzaamheidsstrategie van Lidl toegelicht en gingen we tijdens verschillende kennissessies in gesprek over onze doelen en kansen die we samen kunnen aangrijpen. Daarnaast was er ruimte voor leveranciers om hun dilemma’s te delen en aan te geven wat zij nodig hebben van Lidl om hun ketens en producten te verduurzamen. Samen realiseren we immers de meeste impact. 

Lees hier meer over dit onderwerp